انټرنټ بکسې

عمومي کتنه

ام ټي ان افغانستان پوهیږي چې په نوې عصري نړۍ کې انټرنټ زمونږ په ژوند کې مهم رول لوبوي. له همدې امله تاسو د ام ټي ان له لورې د مخکې اداینې د انټرنټ له بکسو سره هر چېرې وصل کېدلی شئ. له خپلو اړتیاوو سره سم یوه مناسبه بکسه غوره کړئ او له انټرنټ کارولو، چټ، ډانلوډ، برېښنالیک استولو او ډېرو نورو ګټو څخه برخمن شئ. مونږ تاسو ته د انټرنټ ورځنۍ، اوونیزه، میاشتینۍ او شپنۍ بکسې وړاندې کوو.


یو ساعته بکسه

د بې پایه انټرنټ سره ونښلئ! هر څومره چې غواړئ ډانلوډ او اپلوډ تر سره کړئ او په انټرنټ کې معلومات و پلټئ. اوس ام ټي ان یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه د 15 افغانیو مناسبې بیې سره وړاندې کوي. د ام ټي ان د بې پایه انټرنټ سره په هر ځای کې د خپلې کورنۍ غړو او د کار وبار له ملګرو سره و نښلئ.

څه ډول کار کوي؟

اوس په آسانۍ سره نښلېدای شئ، په اسانۍ سره زموږ په یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه کې ګډون و کړئ او د یو ساعت لپاره یوازې د 15 افغانیو په بدل کې بې پایه انټرڼت تر لاسه کړئ. په یو ساعته بکسه کې د ګډون لپاره #61*344* ډایل کړئ او یا په پیغام پاڼه کې 61 ولیکئ او د 344 شمېرې ته یې واستوئ. دا بکسه د ام ټي ان 2G/3G/4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکو ته په ټول افغانستان کې د لاسرسي وړ ده.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل
یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسهبې پایه15 افغانۍیو ساعت61#*344*نه

شرایط او مقررات:

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پیرودونکي کولای شي په یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه کې ګډون و کړي.
 • پيرودونکی کولای شي یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې فعاله کړي. لکه: په مستقیم ډول د *344*#61 USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د ۶ تڼۍ سره ځواب ور کړي او یا په پیغام پاڼه کې ۶۱ ولیکي او د ۳۴۴ شمېرې ته یې واستوي.
 • د انټرنټ یو ساعته بې پایه بکسه د یوه ساعت لپاره د اعتبار وړ ده.
 • پیرودونکی کولای شي په یوه بکسه کې څو ځلې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی په دې بکسه کې د ګډون سر بیره کولای شي په نوررو انټرنټ بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • که چیرې پیرودونکي په څو بکسو کې ګډون کړی وي، د هرې بکسې انټرنټ د هغې د لومړیتوب سره سم مصرفیږي او هر بکسه به د هغې د اعتبار مودې سره سمه پای ته و رسیږي.
 • یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه په اتومات ډول بیا ځلي نه نوې کیږي.
 • یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه وروسته له یوه ساعت څخه پای ته رسیږي.
 • غیر فعالول د بکسې د اعتبار مودې تر پای ته رسېدو پورې په پاتې MBs باندې هیڅ اغیز نه کوي.
 • پيرودونکی کولای شي خپل پاتې انټرنټ او د هغې د اعتبار موده د لاندې لارو څخه په استفادې و ګوري. لکه: په مستقیم ډول د *344*#7 USSD #کوډ ډایل کړي، *344 USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 7 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 7 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • د بکسې د بشپړ مصرف یا د اعتبار نېټې د پای ته رسېدو وروسته له پيرودونکي څخه له بکسې پرته د هر ام بي انټرنټ عادي بیه ګرځول کیږي.

ورځنۍ بکسه

 

  ورځنۍ بکسه:

آیا غواړئ له انټرنټ څخه ګټه واخلئ؟ اوس د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د 24 ساعتونو لپاره زموږ ورځنۍ بکسه په کم لګښت سره تر لاسه کړي، د ام ټي ان د انټرنټ له ورځنۍ بکسې سره تاسو کولای شئ په هر ځای کې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره اړیکه ونیسئ.

څه ډول کارول کیږي؟

له دغه په زړه پوري وړاندیز څخه د ګټې اخیستنې لپاره تاسو باید د ام ټي ان پیرودونکي یاست. په اسانۍ سره زموږ په ورځنۍ انټرنټ بکسه کې ګډون وکړئ او 100 ام بي انټرنټ یوازې د 15 افغانیو په بدل کې د 24 ساعتونو لپاره تر لاسه کړئ. د فعالولو لپاره 12#*344* ډایل او یا په پیغام پاڼه کې 12 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

دا بکسه د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکي لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ ده

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د انټرنټ د اندازې او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
ورځنۍ 85 ام بي 15 افغانۍ 24 ساعته *12#*344 *8#*344 *7#*344 هو
 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په 85 ام بي ورځنۍ بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی کولای شي د انټرنټ په 85 ام بي ورځنۍ بکسه کې د فعالولو د ټولو لارو لکه: د #12*344#  مستقمې USSD له لارې د*344#  په ډایلولو او یا 12 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي.
 • ام بي ورځنۍ بکسه د 24 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ ده. 85
 • پيرودونکي د څو ګډونونو اجازه لري.
 • په څو ورځنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پیرودونکي انټرنټ جمع او د اعتبار موده یې تر 24 ساعتونو پورې غځول کیږي.
 • که چېرې پیرودونکي په یوه بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي په همدې ډول نورو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د هغې بکسې د لومړیتوب پر بنسټ لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار د مودې سره سمه ختمیږي.
 • 85 ام بي انټرنټ ورځنۍ بکسه له پای ته رسېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • بیا ځلي نوي کیدل یوازې په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې د پلي کیدو وړ دي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کریډټو د کموالي په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا نوي کیدل 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکی د یادې مودې په لړ کې په خپل حساب کې کریډټ ډېر کړي، نو په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې به په اتومات ډول ګډون وکړي.
 • پیرودونکی کولای شي د 85 ام بي انټرنټ ورځنۍ بکسه د غیر فعالولو له ټولو لارو لکه: د #12*344#  مستقمې USSD له لارې، د *344# په ډایلولو او وروسته د 8 او 1 تڼۍ په کیکاږلو، یا 12 د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کیدو مخنیوی کوي.
 • د بکسې د اعتبار د مودې له ختمېدو وروسته پاتې انټرنټ ګرځول کیږي.
 • پیرودونکی کولای شي د خپلې بکسې پاتې انټرنټ او اعتبار موده د #7*344* په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو سره او یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.

 

 


اونیزه بکسه

 

آیا غواړئ له وروستیو پیښو څخه خبر شئ، په انټرنټ کې معلومات وپلټۍ او په ټولنیزو رسنیو کې فعال و اوسئ؟ د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي، پرته له دې چې د ډېر لګښت په اړه اندیښنه وکړي زموږ نوې اونیزه بکسه تر لاسه کړي.

څه ډول کارول کیږي؟

په اسانۍ سره نښلیدای شئ، زموږ د انټرنټ په 425 ام بي اونیزه بکسه کې د 89 افغانیو په بدل کې د 7 ورځو لپاره ګډون وګړئ. د فعالولو لپاره *344*22# ډایل کړئ او یا په پيغام پاڼه کې 22 ولیکئ او د 344 شمېرې ته یې واستوئ.

دا بکسه د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکو لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ ده.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د انټرنټ د اندازې او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
اونیزه 425 ام بي 89 افغانۍ 7 ورځې 22#*344* 8#*344* 7#*344* هو

 

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په 425 ام بي اونیزه بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په 500 ام بي اونیزه بکسه کې، د فعالولو د ټولو لارو لکه: د #22*344* مستقمې USSD له لارې، د*344# په ډایلولو، یا 22 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي.
 • اونیزه بکسه د 7 ورځو لپاره د اعتبار وړ ده. د انټرنټ 425 ام بي
 • پیرودونکي کولای شي په څو بکسو کې ګډون وکړي.
 • له یوې نه په زیاتو اونیزو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې 7 ورځو غځیږي.
 • که چېرې پیرودونکي په یوه بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي په نورو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د بکسې د لومړیتوب سره سم لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار د مودې له پای ته رسېدو سره سمه ختمیږي.
 • د انټرنټ 425 ام بي اونیزه بکسه، د اعتبار مودې د پای ته رسېدو وروسته په اتومات ډول بیاځلي نوې کیږي.
 • بیا ځلي نوي کېدل د وروستۍ فعالې شوې بکسه لپاره د پلي کیدو وړ دي
 • د پیرودونکي په حساب کې د کریډټو د کموالي په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا نوي کیدل 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکی د یادې مودې په لړ کې په خپل حساب کې کریډټ ډېر کړي، نو په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې به په اتومات ډول ګډون وکړي.
 • پیرودونکي کولای شي خپلې بکسې، د غیر فعالولو له ټولو لارو لکه: #12*344* په ډایلولو، *344#  په ډایلولو او وروسته د 8 بیا د 1 تڼۍ په کیکاږلو یا 12 د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کیدو مخنیوی کوي.
 • د بکسې له ختمېدو وروسته د پيرودونکي پاتې انټرنټ ګرځول کیږي.
 • پیرودونکي کولای شي د خپلې بکسې پاتې انټرنټ او اعتبار موده د #7*344* په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو او یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.

میاشتنۍ بکسې

آیا په انټرنټ کې د معلوماتو د پلټلو لپاره لویې بکسې غواړئ؟ د لویو او زیاتو ګټو لرونکو انټرنټي بکسو په مرسته معلومات وپلټئ؟ اوس د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي، زموږ میاشتنۍ انټرنټ بکسې په کمه بیه له وړیا ګټو سره تر لاسه کړي. د ام ټي ان له میاشتنیو انټرنټ بکسو سره په هر ځای کې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره اړیکه نیولای شئ؟

څه ډول کارول کیږي؟

له دې غوره وړاندیزونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید تاسو د ام ټي ان پیرودونکی یاست.

د ام ټي ان په میاشتنۍ انټرنټي بکسه کې ګډون وکړئ او له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته وړیا دقیقې، وړیا لیکلي پیغامونه او د فیسبوک لپاره وړیا انټرنټ تر لاسه کړئ.

دا بکسه د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکي لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ ده.

د بکسې نوم بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول اندازه د بکسې د پاتې انټرنټ او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
میاشتنۍ 1 299 افغانۍ30 ورځې30#*344*8#*344*870 ام بی7#*344*هو
میاشتنۍ 2 399 افغانۍ30 ورځې31#*344*8#*344*2.1 ام بی7#*344*هو
میاشتنۍ 3499 افغانۍ30 ورځې32#*344*8#*344*4 جي بي7#*344*هو
میاشتنۍ 4 718 افغانۍ30 ورځې35#*344*8#*344*7.3 جي بي انټرنټ، له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته 150 وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونه7#*344*هو
میاشتنۍ 51399 افغانۍ30 ورځې34#*344*8#*344*12.7 جي بي7#*344*هو

شرایط او مقررات:

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • پیرودونکي کولای شي په میاشتنۍ انټرنټي بکسه کې، د فعالولو له ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي.
 • د ټولو میاشتنیو بکسو د اعتبار موده 30 ورځې ده.
 • پیرودونکي اجازه لري چې په څو میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • له یوې څخه په زیاتو میاشتنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده تر 30 ورځو پورې رسیږي.
 • که چیرې پیرودونکی په یوه میاشتنۍ بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي، په نورو میاشتنیو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د هغې بکسې د لومړیتوب پر بنسټ لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار مودې له بشپړیدو سره سمه ختمیږي.
 • د انټرنټ میاشتنۍ بکسه له ختمېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • اتومات بیا ځلي نوي کېدل په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې د پلي کېدو وړ دي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافې اندازې کریډټو د نشتون په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي. که پیرودونکی په ټاکل شوې موده کې خپل حساب ته کریډټ زیات کړي، کولای شي په اتومات ډول په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی د غیر فعالولو د ټولو لارو لکه: د *344*8#مستقمې USSD له لارې، * 344# په ډایلولو او وروسته د ۸ او 1ټڼۍ په کیکاږلو او یا D د ۳۴۴ شمېرې ته په استولو سره میاشتنۍ بکسه غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کیدو مخنیوی کوي.
 • د بکسې د اعتبار مودې د پای ته رسېدو وروسته، پاتې انټرنټ له پيرودونکو څخه ګرځول کیږي.
 • پيرودونکی کولای شي د خپل بکسې د اعتبار مودې او پاتې انټرنټ د معلومولو لپاره د *344*7# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د ۷ تڼۍ په کیکاږلو او یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګورئ.
 • په 3.4 جي بي انټرنټ بکسه کې 500 ام بي یوازې د فیسبوک اپلیکشن له لارې د استفادې وړ دی.
 • په 8.5 جي بي انټرنټ بکسه کې 500 ام بي یوازې د فیسبوک اپلیکشن له لارې د استفادې وړ دی.
 • 150 وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونو یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د استفادې وړ دي.
 • د7.3 جي بي میاشتنۍ بکسې وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونه د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ دي

شپنۍ بکسه

د ام ټي ان د شپنیو بکسو سره د خپلو ملګرو او کورنۍ سره ټوله شپه چت وکړئ، په انټرنټ کې معلومات وپلټۍ او د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړئ. اوس تاسو په کم لګښت سره کولای شئ د شپې ناوخته او سهار وختي انلاین شئ او له چټک انټرنټ څخه خوند واخلئ.

اوس د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي زموږ په شپنیو انټرنټي بکسو کې ګډون وکړي او په کمه بیه له چټک انټرنټ څخه خوند واخلي.

څه ډول کارول کیږي؟

په اسانۍ ور سره نښلیدای شئ، د انټرنټ د یوې شپې او 30 شپو له بکسو سره چټک انټرنټ تر لاسه کړئ. په 870 ام بی شپنۍ انټرنټ بکسه کې یوازې د 25 افغانیو په بدل کې د 30 ورځو لپاره ګډون وکړئ، همدارنګه تاسو کولای شئ د 8.4 جي بي انټرنټ په شپنۍ بکسه کې یوازې د 175 افغانیو په بدل کې د 30 ورځو لپاره ګډون وکړئ. د یوې شپې انټرنټ بکسې د فعالولو لپاره *344*41# ډایل کړئ یا 41 د 344 شمېرې ته واستوئ. د یوې میاشتنۍ شپنۍ بکسې د فعالولو لپاره *344*42# ډایل کړئ یا 42 د 344 شمېرې ته واستوئ.

دا بکسې د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکي لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ دي.

د بکسې نوم بیه د اعتبار موده فعالول اندازه د بکسې د پاتې انټرنټ او اعتبار مودې معلومول معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
شپنۍ 125 افغانۍ1 شپه41#*344* 8#*344*870 ام بی 7#*344*بلی
شپنۍ 2175 افغانۍ30 شپې42#*344* 8#*344*8.4 ام بی 7#*344*بلی

شرایط او مقررات

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په یوې میاشتنۍ او یوې ورځنۍ شپنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • پیرودونکی کولای شي د یوې شپې لپاره د انټرنټ په 1 جي بي په شپنۍ بکسه کې د فعالولو د ټولو لارو لکه: د *344*41# په ډایلولو، *344# په ډایلولو وروسته د 4 او بیا د 1 تڼۍ په کیکاږلو یا 41 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي .
 • پيرودونکي کولای شي د 30 ورځو لپاره د انټرنټ په 8.4 جی بی شپنۍ بکسه کې د فعالولو د ټولو لارو لکه: د *344*42# په ډایلولو، *344# په ډایلولو وروسته د 4 او 2 تڼۍ په کیکاږلو یا 42 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي.
 • 1 جي بي شپنۍ بکسه د یوې شپې لپاره او 8.4 جی بی شپنۍ بکسه د 30 شپو لپاره اعتبار لري.
 • پیرودونکي اجازه لري چې په څو شپنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • له یوې څخه په زیاتو شپنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې 1 شپې ته رسیږي.
 • له یوې څخه په زیاتو میاشتنیو شپنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې 30 شپو ته رسیږي.
 • که چیرې پیرودونکي په یوې شپنۍ بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي، په نورو شپنیو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د بکسې د لومړیتوب سره سم لګول کیږي او هره بکسه د خپل د اعتبار مودې له بشپړیدو سره سمه ختمیږي.
 • اتومات بیا ځلي نوي کېدل یوازې د وروستۍ فعالې شوې بکسې لپاره د پلي کېدو وړ دي.
 • ټولې شپنۍ بکسې د اعتبار مودې له ختمېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافې اندازې کریډټو د نشتون په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا ځلي نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکي په ټاکل شوې موده کې خپل حساب ته کریډټ زیات کړل، په اتومات ډول به په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې ګډون وکړي.
 • پیرودونکی کولای شي دا بکسه د غیر فعالولو له ټولو لارو لکه: *344*8# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 8 او 1 تڼۍ په کیکاږلو یا D د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کېدو مخنیوی کوي
 • د بکسې د اعتبار د مودې د پای ته رسېدو وروسته د پيرودونکي پاتې انټرنټ ګرځول کیږي
 • پيرودونکی کولای شي د بکسې پاتې انټرنټ او د اعتبار موده د لاندې لارو لکه: *344*7# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.
 • د انټرنټ شپنۍ بکسې یوازې د شپې له 11:00 د سهار تر 7:00 بجو پورې د استفادې وړ دي.

د انټرنټ اجتماعي بکسې

آیا تاسو نه غواړئ یوازې د فیسبوک سره بوخت و اوسئ؟ که مو ځواب هو وي، ام ټي ان تاسو ته د انټرنټ اجتماعي بکسې وړاندې کوي او له دې بکسو سره تاسو کولای شئ بیلا بیل سایټونه وګورئ او له نورو OTT اپلیکیشنونو څخه استفاده وکړئ. د ام ټي ان 2G، 3G او 4G د وروسته اداینې او مخکې ادینې ټول پیرودونکي کولای شي په مارکیټ کې د انټرنټ له اجتماعي بکسو څخه په کم لګښت ګټه واخلي.

څه ډول کارول کیږي؟

په اسانۍ ورسره نښلیدای شئ، د انټرنټ په 50 ام بي اجتماعي بکسه کې یوازې د 4 افغانیو په بدل کې د 24 ساعتونو لپاره ګډون وکړئ. د انټرنټ په 145 ام بي اجتماعي بکسه کې یوازې د 18 افغانیو په بدل کې د 7 ورځو لپاره ګډون وکړئ، همدارنګه تاسو کولای شئ د انټرنټ په 460 ام بي اجتماعي بکسه کې یوازې د 50 افغانیو په بدل کې د 30 ورځو لپاره ګډون وکړئ.

د ورځنۍ اجتماعي بکسې د فعالولو لپاره *344*511# ډایل کړئ یا په پیغام پاڼه کې 511 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

د اونیزې اجتماعي بکسې د فعالولو لپاره *344*512# ډایل کړئ یا په پیغام پاڼه کې 512 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

د میاشتنۍ اجتماعي بکسې د فعالولو لپاره *344*513# ډایل کړئ یا په پیغام پاڼه کې 513 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

د انټرنټ اجتماعي بکسې د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G د وروسته اداینې او مخکې اداینې ټولو پیرودونکو لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ دي.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د بکسې د پاتې انټرنټ او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل
ورځنۍ اجتماعي بکسه50 ام بي 5 افغانۍ24 ساعت511#*344*8#*344*8#*344*هو
اونیزه اجتماعي بکسه 148 ام بي18 افغانۍ7 ورځې512#*344*8#*344*7#*344*هو
میاشتنۍ اجتماعي بکسه 460 ام بي50 افغانۍ30 ورځې513#*344*8#*344*7#*344*هو

شرایط او مقررات

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته ادینې ټول پیرودونکي کولای شي په ورځنۍ، اونیزې او میاشتنۍ اجتماعي بکسو کې ګډون وکړي
 • پیرودونکي کولای شي 50 ام بي ورځنۍ اجتماعي بکسه د فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*511#په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 5 او 1 تڼۍ په کیکاږلو یا 511 د 344 شمېرې ته په استولو سره فعاله کړي.
 • پیرودونکي کولای شي 145 ام بي اونیزه اجتماعي بکسه د فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*512# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 5 او 2 تڼۍ په کیکاږلو یا 512 د 344 شمېرې ته په استولو سره فعاله کړي.
 • پیرودونکي کولای شي 460 ام بي میاشتنۍ اجتماعي بکسه د فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*513# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 5 او 3 تڼۍ په کیکاږلو یا 513 د 344 شمېرې ته په استولو سره فعاله کړي.
 • ورځنۍ اجتماعي بکسه د 24 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ ده.
 • اونیزه اجتماعي بکسه د 7 ورځو لپاره د اعتبار وړ ده
 • میاشتنۍ اجتماعي بکسه د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ ده.
 • پيرودونکی د څو ګډونونو اجازه لري.
 • له یوې څخه په زیاتو اجتماعي بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې د هغو بکسو د اعتبار د مودې سره سمه چې پيرودونکی پکې ګډون کړی تنظیمیږي.
 • که چیرې پيرودونکي په یوه بکسه کې ګډون کړي وي کولای شي په نورو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د هغې بکسې د لومړیتوب پر بنسټ لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار مودې له بشپړیدو سره سمه ختمیږي.
 • په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل یوازې په وروستۍ فعالې شوې بکسې لپاره د پلي کېدو وړ دي.
 • ټولې اجتماعي بکسې د اعتبار مودې له ختمېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافې اندازې کریډټو د نشتون په صورت کې، په اتومات ډول د بکسې بیا ځلي نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکي په ټاکل شوې موده کې خپل حساب ته کریډټ زیات کړي، په اتومات ډول به په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکي کولای شي دا بکسې د غیر فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*8# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 8 او 1 تڼۍ په کیکاږلو یا D د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعالې کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کېدو مخنیوي کوي.
 • د بکسې د اعتبار مودې له ختمېدو وروسته د پيرودونکي پاتې انټرنټ ګرځول کیږي.
 • پیرودونکي کولای شي خپل پاتې انټرنټ او د اعتبار موده د لاندې لارو لکه: *344*7# په ډایلولو، *344#په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.
 • د ټولو اجتماعي بکسو 50 سلنه انټرنټ د فیسبوک او 50 سلنه د عادي انټرنټ د استفادې لپاره ځانګړې شوې دي، همدارنګه پیرودنکي کولای شي ټول انټرنټ یوازې د فیسبوک لپاره هم و کاروي.
 • که چېرې پیرودونکی د اجتماعي بکسې له انټرنټ څخه د فیسبوک لپاره استفاده کوي، نو د فیسبوک لپاره ځانګړی شوی انټرنټ یې مصرفیږي او که په عادي ډول د Google، You Tube، OTTs او نورو ویب سایټونو څخه د استفادې په صورت کې د عادي ګټې اخیستنې لپاره ځانګړی شوی انټرنټ مصرفیږي.

میاشتنۍ کامبو بکسې

د وړیا انټرنټ څخه د ګټې اخیستنې او کورنیو او بهرنیو شمېرو ته د غږیزو اړیکو له نیولو څخه خوند واخلئ. اوس د ام ټي ان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې ټول ګډون کوونکي کولای شي زموږ د کامبو نوې میاشتنۍ بکسې د وړیا انټرنټ او کورنیو او بهرنیو شمېرو ته د غږیزو اړیکو له مناسبې بیې سره د 30 ورځو لپاره تر لاسه کړي. د ام ټي ان د کامبو له میاشتنۍ بکسو سره د خپلې کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې شئ. په هر ځای کې له تاسو سره.

څه ډول کار کوي؟ د دې غوره بکسو څخه د ګټې اخیستنې لپاره تاسو باید د ام ټي ان پيرودنکي یاستئ. په ډېرې آسانۍ سره زموږ په میاشتنیو غږیزو او انټرنټ بکسو کې ګډون وکړئ؛ وړیا انټرنټ او د غږیزو اړیکو لپاره کریډټ تر لاسه کړئ. دا بکسې د ام ټي ان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې پیرودونکو لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسي وړ دي.

د میاشتنیو کامبو بکسو ( وړیا انټرنټ+ د اړیکو لپاره کریډټ) جدول

د میاشتنیو کامبو بکسو ( وړیا انټرنټ+ د اړیکو لپاره کریډټ) جدول
د بکسې نوم بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول کورنیو او بهرنیو شمېرو ته اړیکې انټرنټ
د اړیکو لپاره کریډټ وړیا انټرنټ
کامبوـ 1350 افغانۍ30 ورځې91#*344*8#*344*350 افغانۍ1 جي بي
کامبوـ 2600 افغانۍ30 ورځې92#*344*8#*344*600 افغانۍ2.5 جي بي
کامبوـ 2800 افغانۍورځې 3093#*344*8#*344*850 افغانۍ4.5 جي بي

شرایط/ مقررات

 • د ام ټي ان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې ټول پیرودونکي کولای شي د کامبو په میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی کولای شي د تر لاسه کړو کریډتو په واسطه کورنیو او بهرنیو شمېرو ته غږیزې اړیکې ونیسي.
 • په ځانګړي حساب کې د کورنیو او بهرنیو غږیزو اړیکو بیه دقیقه ۳ افغانۍ ده.
 • په ځانګړي حساب کې بهرنیو شمېرو ته د دقیقې پر بنسټ د اړیکې بیه هماغه هېواد ته د اړیکې د ټاکل شوې بیې پر بنسټ ګرځول کیږي.
 • پيرودونکی کولای شي په کامبوـ 1 بکسه ( 1 جي بي وړیا انټرنټ+ 350 افغانۍ کریډټ) کې د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي. لکه: د *344*91# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 1،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 91 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • پيرودونکی کولای شي په کامبوـ 2 بکسه ( 2.5 جي بي وړیا انټرنټ+ 600 افغانۍ کریډټ) کې د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي. لکه: د *344*92# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 2،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 92 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • پيرودونکی کولای شي په کامبوـ 3 بکسه ( 4.5 جي بي وړیا انټرنټ+ 850 افغانۍ کریډټ) کې د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي. لکه: د *344*93# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 3،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 93 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • د کامبو ټولې میاشتنۍ بکسې د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ دي.
 • پیرودونکي کولای شي په یوه بکسه کې څو ځلې ګډون وکړي.
 • که چېرې پیرودونکي په یوه بکسه کې څو ځلې ګډون کړی وي، د پیرودونکي ګټې جمع کیږي او د اعتبار موده یې 30 ورځو ته رسیږي.
 • که چېرې پیرودونکي په همدې ډول بکسه کې ګډون کړی وي، نو کولای شي په نورو انټرڼت بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • که چیرې پیرودونکي په څو بکسو کې ګډون کړی وي، د هرې بکسې انټرنټ د هغې د لومړیتوب سره سم مصرفیږي او هر بکسه به د هغې د اعتبار مودې سره سمه پای ته و رسیږي.
 • د کامبو ټولې بکسې د اعتبار نېټې د پای ته رسېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافي کریډټو د نشتون په صورت کې، په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که چیرې پيرودونکي په دې موده کې په خپل حساب کې کریډټ ډېر کړل په وروستۍ فعاله کړې بکسه کې به په اتومات ډول بیا ځلي ګډون و کړي.
 • پيرودونکی کولای شي دا بکسه د غیر فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې غیر فعاله کړي. لکه: د *344*8# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 8،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې D ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • غیر فعالول د بکسې د اعتبار مودې تر پای ته رسېدو پورې په پاتې MBs باندې هیڅ اغیز نه کوي.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل لغوه کوي.
 • د بکسې د اعتبار مودې د پای ته رسېدو وروسته د پیرودونکي پاتې ګټې ګرځول کیږي.
 • پيرودونکی کولای شي خپل پاتې انټرنټ او د هغې د اعتبار موده د لاندې لارو څخه په استفادې و ګوري. لکه: په مستقیم ډول د *344*7# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 7 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 7 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • د بکسې د بشپړ مصرف یا د اعتبار نېټې د پای ته رسېدو وروسته له پيرودونکي څخه له بکسې پرته د هر ام بي انټرنټ عادي بیه ګرځول کیږي.


ام ټي ان افغانستان پوهیږي چې په نوې عصري نړۍ کې انټرنټ زمونږ په ژوند کې مهم رول لوبوي. له همدې امله تاسو د ام ټي ان له لورې د مخکې اداینې د انټرنټ له بکسو سره هر چېرې وصل کېدلی شئ. له خپلو اړتیاوو سره سم یوه مناسبه بکسه غوره کړئ او له انټرنټ کارولو، چټ، ډانلوډ، برېښنالیک استولو او ډېرو نورو ګټو څخه برخمن شئ. مونږ تاسو ته د انټرنټ ورځنۍ، اوونیزه، میاشتینۍ او شپنۍ بکسې وړاندې کوو.د بې پایه انټرنټ سره ونښلئ! هر څومره چې غواړئ ډانلوډ او اپلوډ تر سره کړئ او په انټرنټ کې معلومات و پلټئ. اوس ام ټي ان یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه د 15 افغانیو مناسبې بیې سره وړاندې کوي. د ام ټي ان د بې پایه انټرنټ سره په هر ځای کې د خپلې کورنۍ غړو او د کار وبار له ملګرو سره و نښلئ.

څه ډول کار کوي؟

اوس په آسانۍ سره نښلېدای شئ، په اسانۍ سره زموږ په یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه کې ګډون و کړئ او د یو ساعت لپاره یوازې د 15 افغانیو په بدل کې بې پایه انټرڼت تر لاسه کړئ. په یو ساعته بکسه کې د ګډون لپاره #61*344* ډایل کړئ او یا په پیغام پاڼه کې 61 ولیکئ او د 344 شمېرې ته یې واستوئ. دا بکسه د ام ټي ان 2G/3G/4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکو ته په ټول افغانستان کې د لاسرسي وړ ده.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل
یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسهبې پایه15 افغانۍیو ساعت61#*344*نه

شرایط او مقررات:

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پیرودونکي کولای شي په یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه کې ګډون و کړي.
 • پيرودونکی کولای شي یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې فعاله کړي. لکه: په مستقیم ډول د *344*#61 USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د ۶ تڼۍ سره ځواب ور کړي او یا په پیغام پاڼه کې ۶۱ ولیکي او د ۳۴۴ شمېرې ته یې واستوي.
 • د انټرنټ یو ساعته بې پایه بکسه د یوه ساعت لپاره د اعتبار وړ ده.
 • پیرودونکی کولای شي په یوه بکسه کې څو ځلې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی په دې بکسه کې د ګډون سر بیره کولای شي په نوررو انټرنټ بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • که چیرې پیرودونکي په څو بکسو کې ګډون کړی وي، د هرې بکسې انټرنټ د هغې د لومړیتوب سره سم مصرفیږي او هر بکسه به د هغې د اعتبار مودې سره سمه پای ته و رسیږي.
 • یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه په اتومات ډول بیا ځلي نه نوې کیږي.
 • یو ساعته بې پایه انټرنټ بکسه وروسته له یوه ساعت څخه پای ته رسیږي.
 • غیر فعالول د بکسې د اعتبار مودې تر پای ته رسېدو پورې په پاتې MBs باندې هیڅ اغیز نه کوي.
 • پيرودونکی کولای شي خپل پاتې انټرنټ او د هغې د اعتبار موده د لاندې لارو څخه په استفادې و ګوري. لکه: په مستقیم ډول د *344*#7 USSD #کوډ ډایل کړي، *344 USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 7 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 7 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • د بکسې د بشپړ مصرف یا د اعتبار نېټې د پای ته رسېدو وروسته له پيرودونکي څخه له بکسې پرته د هر ام بي انټرنټ عادي بیه ګرځول کیږي.


 

  ورځنۍ بکسه:

آیا غواړئ له انټرنټ څخه ګټه واخلئ؟ اوس د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د 24 ساعتونو لپاره زموږ ورځنۍ بکسه په کم لګښت سره تر لاسه کړي، د ام ټي ان د انټرنټ له ورځنۍ بکسې سره تاسو کولای شئ په هر ځای کې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره اړیکه ونیسئ.

څه ډول کارول کیږي؟

له دغه په زړه پوري وړاندیز څخه د ګټې اخیستنې لپاره تاسو باید د ام ټي ان پیرودونکي یاست. په اسانۍ سره زموږ په ورځنۍ انټرنټ بکسه کې ګډون وکړئ او 100 ام بي انټرنټ یوازې د 15 افغانیو په بدل کې د 24 ساعتونو لپاره تر لاسه کړئ. د فعالولو لپاره 12#*344* ډایل او یا په پیغام پاڼه کې 12 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

دا بکسه د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکي لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ ده

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د انټرنټ د اندازې او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
ورځنۍ 85 ام بي 15 افغانۍ 24 ساعته *12#*344 *8#*344 *7#*344 هو
 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په 85 ام بي ورځنۍ بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی کولای شي د انټرنټ په 85 ام بي ورځنۍ بکسه کې د فعالولو د ټولو لارو لکه: د #12*344#  مستقمې USSD له لارې د*344#  په ډایلولو او یا 12 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي.
 • ام بي ورځنۍ بکسه د 24 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ ده. 85
 • پيرودونکي د څو ګډونونو اجازه لري.
 • په څو ورځنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پیرودونکي انټرنټ جمع او د اعتبار موده یې تر 24 ساعتونو پورې غځول کیږي.
 • که چېرې پیرودونکي په یوه بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي په همدې ډول نورو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د هغې بکسې د لومړیتوب پر بنسټ لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار د مودې سره سمه ختمیږي.
 • 85 ام بي انټرنټ ورځنۍ بکسه له پای ته رسېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • بیا ځلي نوي کیدل یوازې په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې د پلي کیدو وړ دي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کریډټو د کموالي په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا نوي کیدل 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکی د یادې مودې په لړ کې په خپل حساب کې کریډټ ډېر کړي، نو په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې به په اتومات ډول ګډون وکړي.
 • پیرودونکی کولای شي د 85 ام بي انټرنټ ورځنۍ بکسه د غیر فعالولو له ټولو لارو لکه: د #12*344#  مستقمې USSD له لارې، د *344# په ډایلولو او وروسته د 8 او 1 تڼۍ په کیکاږلو، یا 12 د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کیدو مخنیوی کوي.
 • د بکسې د اعتبار د مودې له ختمېدو وروسته پاتې انټرنټ ګرځول کیږي.
 • پیرودونکی کولای شي د خپلې بکسې پاتې انټرنټ او اعتبار موده د #7*344* په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو سره او یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.

 

  

آیا غواړئ له وروستیو پیښو څخه خبر شئ، په انټرنټ کې معلومات وپلټۍ او په ټولنیزو رسنیو کې فعال و اوسئ؟ د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي، پرته له دې چې د ډېر لګښت په اړه اندیښنه وکړي زموږ نوې اونیزه بکسه تر لاسه کړي.

څه ډول کارول کیږي؟

په اسانۍ سره نښلیدای شئ، زموږ د انټرنټ په 425 ام بي اونیزه بکسه کې د 89 افغانیو په بدل کې د 7 ورځو لپاره ګډون وګړئ. د فعالولو لپاره *344*22# ډایل کړئ او یا په پيغام پاڼه کې 22 ولیکئ او د 344 شمېرې ته یې واستوئ.

دا بکسه د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکو لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ ده.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د انټرنټ د اندازې او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
اونیزه 425 ام بي 89 افغانۍ 7 ورځې 22#*344* 8#*344* 7#*344* هو

 

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په 425 ام بي اونیزه بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په 500 ام بي اونیزه بکسه کې، د فعالولو د ټولو لارو لکه: د #22*344* مستقمې USSD له لارې، د*344# په ډایلولو، یا 22 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي.
 • اونیزه بکسه د 7 ورځو لپاره د اعتبار وړ ده. د انټرنټ 425 ام بي
 • پیرودونکي کولای شي په څو بکسو کې ګډون وکړي.
 • له یوې نه په زیاتو اونیزو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې 7 ورځو غځیږي.
 • که چېرې پیرودونکي په یوه بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي په نورو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د بکسې د لومړیتوب سره سم لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار د مودې له پای ته رسېدو سره سمه ختمیږي.
 • د انټرنټ 425 ام بي اونیزه بکسه، د اعتبار مودې د پای ته رسېدو وروسته په اتومات ډول بیاځلي نوې کیږي.
 • بیا ځلي نوي کېدل د وروستۍ فعالې شوې بکسه لپاره د پلي کیدو وړ دي
 • د پیرودونکي په حساب کې د کریډټو د کموالي په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا نوي کیدل 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکی د یادې مودې په لړ کې په خپل حساب کې کریډټ ډېر کړي، نو په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې به په اتومات ډول ګډون وکړي.
 • پیرودونکي کولای شي خپلې بکسې، د غیر فعالولو له ټولو لارو لکه: #12*344* په ډایلولو، *344#  په ډایلولو او وروسته د 8 بیا د 1 تڼۍ په کیکاږلو یا 12 د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کیدو مخنیوی کوي.
 • د بکسې له ختمېدو وروسته د پيرودونکي پاتې انټرنټ ګرځول کیږي.
 • پیرودونکي کولای شي د خپلې بکسې پاتې انټرنټ او اعتبار موده د #7*344* په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو او یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.


آیا په انټرنټ کې د معلوماتو د پلټلو لپاره لویې بکسې غواړئ؟ د لویو او زیاتو ګټو لرونکو انټرنټي بکسو په مرسته معلومات وپلټئ؟ اوس د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي، زموږ میاشتنۍ انټرنټ بکسې په کمه بیه له وړیا ګټو سره تر لاسه کړي. د ام ټي ان له میاشتنیو انټرنټ بکسو سره په هر ځای کې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره اړیکه نیولای شئ؟

څه ډول کارول کیږي؟

له دې غوره وړاندیزونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید تاسو د ام ټي ان پیرودونکی یاست.

د ام ټي ان په میاشتنۍ انټرنټي بکسه کې ګډون وکړئ او له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته وړیا دقیقې، وړیا لیکلي پیغامونه او د فیسبوک لپاره وړیا انټرنټ تر لاسه کړئ.

دا بکسه د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکي لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ ده.

د بکسې نوم بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول اندازه د بکسې د پاتې انټرنټ او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
میاشتنۍ 1 299 افغانۍ30 ورځې30#*344*8#*344*870 ام بی7#*344*هو
میاشتنۍ 2 399 افغانۍ30 ورځې31#*344*8#*344*2.1 ام بی7#*344*هو
میاشتنۍ 3499 افغانۍ30 ورځې32#*344*8#*344*4 جي بي7#*344*هو
میاشتنۍ 4 718 افغانۍ30 ورځې35#*344*8#*344*7.3 جي بي انټرنټ، له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته 150 وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونه7#*344*هو
میاشتنۍ 51399 افغانۍ30 ورځې34#*344*8#*344*12.7 جي بي7#*344*هو

شرایط او مقررات:

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • پیرودونکي کولای شي په میاشتنۍ انټرنټي بکسه کې، د فعالولو له ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي.
 • د ټولو میاشتنیو بکسو د اعتبار موده 30 ورځې ده.
 • پیرودونکي اجازه لري چې په څو میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • له یوې څخه په زیاتو میاشتنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده تر 30 ورځو پورې رسیږي.
 • که چیرې پیرودونکی په یوه میاشتنۍ بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي، په نورو میاشتنیو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د هغې بکسې د لومړیتوب پر بنسټ لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار مودې له بشپړیدو سره سمه ختمیږي.
 • د انټرنټ میاشتنۍ بکسه له ختمېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • اتومات بیا ځلي نوي کېدل په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې د پلي کېدو وړ دي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافې اندازې کریډټو د نشتون په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي. که پیرودونکی په ټاکل شوې موده کې خپل حساب ته کریډټ زیات کړي، کولای شي په اتومات ډول په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی د غیر فعالولو د ټولو لارو لکه: د *344*8#مستقمې USSD له لارې، * 344# په ډایلولو او وروسته د ۸ او 1ټڼۍ په کیکاږلو او یا D د ۳۴۴ شمېرې ته په استولو سره میاشتنۍ بکسه غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کیدو مخنیوی کوي.
 • د بکسې د اعتبار مودې د پای ته رسېدو وروسته، پاتې انټرنټ له پيرودونکو څخه ګرځول کیږي.
 • پيرودونکی کولای شي د خپل بکسې د اعتبار مودې او پاتې انټرنټ د معلومولو لپاره د *344*7# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د ۷ تڼۍ په کیکاږلو او یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګورئ.
 • په 3.4 جي بي انټرنټ بکسه کې 500 ام بي یوازې د فیسبوک اپلیکشن له لارې د استفادې وړ دی.
 • په 8.5 جي بي انټرنټ بکسه کې 500 ام بي یوازې د فیسبوک اپلیکشن له لارې د استفادې وړ دی.
 • 150 وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونو یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د استفادې وړ دي.
 • د7.3 جي بي میاشتنۍ بکسې وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونه د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ دي


د ام ټي ان د شپنیو بکسو سره د خپلو ملګرو او کورنۍ سره ټوله شپه چت وکړئ، په انټرنټ کې معلومات وپلټۍ او د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړئ. اوس تاسو په کم لګښت سره کولای شئ د شپې ناوخته او سهار وختي انلاین شئ او له چټک انټرنټ څخه خوند واخلئ.

اوس د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي زموږ په شپنیو انټرنټي بکسو کې ګډون وکړي او په کمه بیه له چټک انټرنټ څخه خوند واخلي.

څه ډول کارول کیږي؟

په اسانۍ ور سره نښلیدای شئ، د انټرنټ د یوې شپې او 30 شپو له بکسو سره چټک انټرنټ تر لاسه کړئ. په 870 ام بی شپنۍ انټرنټ بکسه کې یوازې د 25 افغانیو په بدل کې د 30 ورځو لپاره ګډون وکړئ، همدارنګه تاسو کولای شئ د 8.4 جي بي انټرنټ په شپنۍ بکسه کې یوازې د 175 افغانیو په بدل کې د 30 ورځو لپاره ګډون وکړئ. د یوې شپې انټرنټ بکسې د فعالولو لپاره *344*41# ډایل کړئ یا 41 د 344 شمېرې ته واستوئ. د یوې میاشتنۍ شپنۍ بکسې د فعالولو لپاره *344*42# ډایل کړئ یا 42 د 344 شمېرې ته واستوئ.

دا بکسې د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکي لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ دي.

د بکسې نوم بیه د اعتبار موده فعالول اندازه د بکسې د پاتې انټرنټ او اعتبار مودې معلومول معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
شپنۍ 125 افغانۍ1 شپه41#*344* 8#*344*870 ام بی 7#*344*بلی
شپنۍ 2175 افغانۍ30 شپې42#*344* 8#*344*8.4 ام بی 7#*344*بلی

شرایط او مقررات

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په یوې میاشتنۍ او یوې ورځنۍ شپنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • پیرودونکی کولای شي د یوې شپې لپاره د انټرنټ په 1 جي بي په شپنۍ بکسه کې د فعالولو د ټولو لارو لکه: د *344*41# په ډایلولو، *344# په ډایلولو وروسته د 4 او بیا د 1 تڼۍ په کیکاږلو یا 41 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي .
 • پيرودونکي کولای شي د 30 ورځو لپاره د انټرنټ په 8.4 جی بی شپنۍ بکسه کې د فعالولو د ټولو لارو لکه: د *344*42# په ډایلولو، *344# په ډایلولو وروسته د 4 او 2 تڼۍ په کیکاږلو یا 42 د 344 شمېرې ته په استولو سره ګډون وکړي.
 • 1 جي بي شپنۍ بکسه د یوې شپې لپاره او 8.4 جی بی شپنۍ بکسه د 30 شپو لپاره اعتبار لري.
 • پیرودونکي اجازه لري چې په څو شپنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • له یوې څخه په زیاتو شپنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې 1 شپې ته رسیږي.
 • له یوې څخه په زیاتو میاشتنیو شپنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې 30 شپو ته رسیږي.
 • که چیرې پیرودونکي په یوې شپنۍ بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي، په نورو شپنیو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د بکسې د لومړیتوب سره سم لګول کیږي او هره بکسه د خپل د اعتبار مودې له بشپړیدو سره سمه ختمیږي.
 • اتومات بیا ځلي نوي کېدل یوازې د وروستۍ فعالې شوې بکسې لپاره د پلي کېدو وړ دي.
 • ټولې شپنۍ بکسې د اعتبار مودې له ختمېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافې اندازې کریډټو د نشتون په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا ځلي نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکي په ټاکل شوې موده کې خپل حساب ته کریډټ زیات کړل، په اتومات ډول به په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې ګډون وکړي.
 • پیرودونکی کولای شي دا بکسه د غیر فعالولو له ټولو لارو لکه: *344*8# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 8 او 1 تڼۍ په کیکاږلو یا D د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعاله کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کېدو مخنیوی کوي
 • د بکسې د اعتبار د مودې د پای ته رسېدو وروسته د پيرودونکي پاتې انټرنټ ګرځول کیږي
 • پيرودونکی کولای شي د بکسې پاتې انټرنټ او د اعتبار موده د لاندې لارو لکه: *344*7# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.
 • د انټرنټ شپنۍ بکسې یوازې د شپې له 11:00 د سهار تر 7:00 بجو پورې د استفادې وړ دي.


آیا تاسو نه غواړئ یوازې د فیسبوک سره بوخت و اوسئ؟ که مو ځواب هو وي، ام ټي ان تاسو ته د انټرنټ اجتماعي بکسې وړاندې کوي او له دې بکسو سره تاسو کولای شئ بیلا بیل سایټونه وګورئ او له نورو OTT اپلیکیشنونو څخه استفاده وکړئ. د ام ټي ان 2G، 3G او 4G د وروسته اداینې او مخکې ادینې ټول پیرودونکي کولای شي په مارکیټ کې د انټرنټ له اجتماعي بکسو څخه په کم لګښت ګټه واخلي.

څه ډول کارول کیږي؟

په اسانۍ ورسره نښلیدای شئ، د انټرنټ په 50 ام بي اجتماعي بکسه کې یوازې د 4 افغانیو په بدل کې د 24 ساعتونو لپاره ګډون وکړئ. د انټرنټ په 145 ام بي اجتماعي بکسه کې یوازې د 18 افغانیو په بدل کې د 7 ورځو لپاره ګډون وکړئ، همدارنګه تاسو کولای شئ د انټرنټ په 460 ام بي اجتماعي بکسه کې یوازې د 50 افغانیو په بدل کې د 30 ورځو لپاره ګډون وکړئ.

د ورځنۍ اجتماعي بکسې د فعالولو لپاره *344*511# ډایل کړئ یا په پیغام پاڼه کې 511 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

د اونیزې اجتماعي بکسې د فعالولو لپاره *344*512# ډایل کړئ یا په پیغام پاڼه کې 512 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

د میاشتنۍ اجتماعي بکسې د فعالولو لپاره *344*513# ډایل کړئ یا په پیغام پاڼه کې 513 ولیکئ او 344 شمېرې ته یې واستوئ.

د انټرنټ اجتماعي بکسې د ام ټي ان د 2G، 3G او 4G د وروسته اداینې او مخکې اداینې ټولو پیرودونکو لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ دي.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د بکسې د پاتې انټرنټ او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل
ورځنۍ اجتماعي بکسه50 ام بي 5 افغانۍ24 ساعت511#*344*8#*344*8#*344*هو
اونیزه اجتماعي بکسه 148 ام بي18 افغانۍ7 ورځې512#*344*8#*344*7#*344*هو
میاشتنۍ اجتماعي بکسه 460 ام بي50 افغانۍ30 ورځې513#*344*8#*344*7#*344*هو

شرایط او مقررات

 • د ام ټي ان افغانستان د 2G، 3G او 4G د مخکې اداینې او وروسته ادینې ټول پیرودونکي کولای شي په ورځنۍ، اونیزې او میاشتنۍ اجتماعي بکسو کې ګډون وکړي
 • پیرودونکي کولای شي 50 ام بي ورځنۍ اجتماعي بکسه د فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*511#په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 5 او 1 تڼۍ په کیکاږلو یا 511 د 344 شمېرې ته په استولو سره فعاله کړي.
 • پیرودونکي کولای شي 145 ام بي اونیزه اجتماعي بکسه د فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*512# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 5 او 2 تڼۍ په کیکاږلو یا 512 د 344 شمېرې ته په استولو سره فعاله کړي.
 • پیرودونکي کولای شي 460 ام بي میاشتنۍ اجتماعي بکسه د فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*513# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 5 او 3 تڼۍ په کیکاږلو یا 513 د 344 شمېرې ته په استولو سره فعاله کړي.
 • ورځنۍ اجتماعي بکسه د 24 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ ده.
 • اونیزه اجتماعي بکسه د 7 ورځو لپاره د اعتبار وړ ده
 • میاشتنۍ اجتماعي بکسه د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ ده.
 • پيرودونکی د څو ګډونونو اجازه لري.
 • له یوې څخه په زیاتو اجتماعي بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده یې د هغو بکسو د اعتبار د مودې سره سمه چې پيرودونکی پکې ګډون کړی تنظیمیږي.
 • که چیرې پيرودونکي په یوه بکسه کې ګډون کړي وي کولای شي په نورو بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د هغې بکسې د لومړیتوب پر بنسټ لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار مودې له بشپړیدو سره سمه ختمیږي.
 • په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل یوازې په وروستۍ فعالې شوې بکسې لپاره د پلي کېدو وړ دي.
 • ټولې اجتماعي بکسې د اعتبار مودې له ختمېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافې اندازې کریډټو د نشتون په صورت کې، په اتومات ډول د بکسې بیا ځلي نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که پیرودونکي په ټاکل شوې موده کې خپل حساب ته کریډټ زیات کړي، په اتومات ډول به په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکي کولای شي دا بکسې د غیر فعالولو د ټولو لارو لکه: *344*8# په ډایلولو، *344# په ډایلولو او وروسته د 8 او 1 تڼۍ په کیکاږلو یا D د 344 شمېرې ته په استولو سره غیر فعالې کړي.
 • غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کېدو مخنیوي کوي.
 • د بکسې د اعتبار مودې له ختمېدو وروسته د پيرودونکي پاتې انټرنټ ګرځول کیږي.
 • پیرودونکي کولای شي خپل پاتې انټرنټ او د اعتبار موده د لاندې لارو لکه: *344*7# په ډایلولو، *344#په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګوري.
 • د ټولو اجتماعي بکسو 50 سلنه انټرنټ د فیسبوک او 50 سلنه د عادي انټرنټ د استفادې لپاره ځانګړې شوې دي، همدارنګه پیرودنکي کولای شي ټول انټرنټ یوازې د فیسبوک لپاره هم و کاروي.
 • که چېرې پیرودونکی د اجتماعي بکسې له انټرنټ څخه د فیسبوک لپاره استفاده کوي، نو د فیسبوک لپاره ځانګړی شوی انټرنټ یې مصرفیږي او که په عادي ډول د Google، You Tube، OTTs او نورو ویب سایټونو څخه د استفادې په صورت کې د عادي ګټې اخیستنې لپاره ځانګړی شوی انټرنټ مصرفیږي.


د وړیا انټرنټ څخه د ګټې اخیستنې او کورنیو او بهرنیو شمېرو ته د غږیزو اړیکو له نیولو څخه خوند واخلئ. اوس د ام ټي ان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې ټول ګډون کوونکي کولای شي زموږ د کامبو نوې میاشتنۍ بکسې د وړیا انټرنټ او کورنیو او بهرنیو شمېرو ته د غږیزو اړیکو له مناسبې بیې سره د 30 ورځو لپاره تر لاسه کړي. د ام ټي ان د کامبو له میاشتنۍ بکسو سره د خپلې کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې شئ. په هر ځای کې له تاسو سره.

څه ډول کار کوي؟ د دې غوره بکسو څخه د ګټې اخیستنې لپاره تاسو باید د ام ټي ان پيرودنکي یاستئ. په ډېرې آسانۍ سره زموږ په میاشتنیو غږیزو او انټرنټ بکسو کې ګډون وکړئ؛ وړیا انټرنټ او د غږیزو اړیکو لپاره کریډټ تر لاسه کړئ. دا بکسې د ام ټي ان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې پیرودونکو لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسي وړ دي.

د میاشتنیو کامبو بکسو ( وړیا انټرنټ+ د اړیکو لپاره کریډټ) جدول

د میاشتنیو کامبو بکسو ( وړیا انټرنټ+ د اړیکو لپاره کریډټ) جدول
د بکسې نوم بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول کورنیو او بهرنیو شمېرو ته اړیکې انټرنټ
د اړیکو لپاره کریډټ وړیا انټرنټ
کامبوـ 1350 افغانۍ30 ورځې91#*344*8#*344*350 افغانۍ1 جي بي
کامبوـ 2600 افغانۍ30 ورځې92#*344*8#*344*600 افغانۍ2.5 جي بي
کامبوـ 2800 افغانۍورځې 3093#*344*8#*344*850 افغانۍ4.5 جي بي

شرایط/ مقررات

 • د ام ټي ان د 2G/3G/4G د مخکې اداینې ټول پیرودونکي کولای شي د کامبو په میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.
 • پيرودونکی کولای شي د تر لاسه کړو کریډتو په واسطه کورنیو او بهرنیو شمېرو ته غږیزې اړیکې ونیسي.
 • په ځانګړي حساب کې د کورنیو او بهرنیو غږیزو اړیکو بیه دقیقه ۳ افغانۍ ده.
 • په ځانګړي حساب کې بهرنیو شمېرو ته د دقیقې پر بنسټ د اړیکې بیه هماغه هېواد ته د اړیکې د ټاکل شوې بیې پر بنسټ ګرځول کیږي.
 • پيرودونکی کولای شي په کامبوـ 1 بکسه ( 1 جي بي وړیا انټرنټ+ 350 افغانۍ کریډټ) کې د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي. لکه: د *344*91# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 1،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 91 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • پيرودونکی کولای شي په کامبوـ 2 بکسه ( 2.5 جي بي وړیا انټرنټ+ 600 افغانۍ کریډټ) کې د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي. لکه: د *344*92# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 2،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 92 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • پيرودونکی کولای شي په کامبوـ 3 بکسه ( 4.5 جي بي وړیا انټرنټ+ 850 افغانۍ کریډټ) کې د فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي. لکه: د *344*93# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 3،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 93 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • د کامبو ټولې میاشتنۍ بکسې د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ دي.
 • پیرودونکي کولای شي په یوه بکسه کې څو ځلې ګډون وکړي.
 • که چېرې پیرودونکي په یوه بکسه کې څو ځلې ګډون کړی وي، د پیرودونکي ګټې جمع کیږي او د اعتبار موده یې 30 ورځو ته رسیږي.
 • که چېرې پیرودونکي په همدې ډول بکسه کې ګډون کړی وي، نو کولای شي په نورو انټرڼت بکسو کې هم ګډون وکړي.
 • که چیرې پیرودونکي په څو بکسو کې ګډون کړی وي، د هرې بکسې انټرنټ د هغې د لومړیتوب سره سم مصرفیږي او هر بکسه به د هغې د اعتبار مودې سره سمه پای ته و رسیږي.
 • د کامبو ټولې بکسې د اعتبار نېټې د پای ته رسېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.
 • د پیرودونکي په حساب کې د کافي کریډټو د نشتون په صورت کې، په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي، که چیرې پيرودونکي په دې موده کې په خپل حساب کې کریډټ ډېر کړل په وروستۍ فعاله کړې بکسه کې به په اتومات ډول بیا ځلي ګډون و کړي.
 • پيرودونکی کولای شي دا بکسه د غیر فعالولو د ټولو لارو څخه په استفادې غیر فعاله کړي. لکه: د *344*8# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 8،1 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې D ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • غیر فعالول د بکسې د اعتبار مودې تر پای ته رسېدو پورې په پاتې MBs باندې هیڅ اغیز نه کوي.
 • غیر فعالول یوازې په اتومات ډول بیا ځلي نوي کېدل لغوه کوي.
 • د بکسې د اعتبار مودې د پای ته رسېدو وروسته د پیرودونکي پاتې ګټې ګرځول کیږي.
 • پيرودونکی کولای شي خپل پاتې انټرنټ او د هغې د اعتبار موده د لاندې لارو څخه په استفادې و ګوري. لکه: په مستقیم ډول د *344*7# USSD کوډ ډایل کړي، *344# USSD مینو ډایله کړي او وروسته د 7 تڼۍ سره ځواب ور کړي یا په پیغام پاڼه کې 7 ولیکي او د 344 شمېرې ته یې واستوي.
 • د بکسې د بشپړ مصرف یا د اعتبار نېټې د پای ته رسېدو وروسته له پيرودونکي څخه له بکسې پرته د هر ام بي انټرنټ عادي بیه ګرځول کیږي.