ټولنیزه بکسه

عمومي کتنه

د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي اوس کولی شي چې فیسبوک وکاروي او د ام ټي ان له لورې له ۶ نويو ټولنیزو بکسو سره پر WhatsApp مفاهمه وکړي. 

 طریقه فعال نمودن بسته های فیسبوک​ طریقه فعال نمودن بسته های WhatsApp
مدت اعتبار
حجم قیمت بسته ها
511 را به 344 بفرستید521 را به 344 بفرستید 1روز 55ام بی 4افغانی
روزانه
512 را به 344 بفرستید522 را به 344 بفرستید​ 7روز
 160ام بی 18افغانی​​​
هفته وار
513 را به 344 بفرستید​523 را به 344 بفرستید​​ 30روز 500ام بی ​ ​ 50افغانی​ ماهوارپوښتنې

                                                                                                           

 

فیسبوک بکسې د فیسبکو مبایل پروګرام، فیسبوک میسینجر او www.m.facebook.com لپاره کارول کیږي په داسې حال کې چې د WhatsApp بکسې یوازې د WhatsApp مبایل پروګرام لپاره کارول کیږي.

د دې لپاره چې خپل پېرودونکي خوښ وساتو، مونږ پېرودونکو ته د بندولو block او بیرته خلاصولو unblock اختیار ورکوو. ګډونوال اوس کولی شي چې ټول هغه ناغوښتلي شیان بند کړي چې د هغوي عصري ټلیفون پروګرامونو ته د هغوي له خوښې پرته ورځي او هغوي کولی شي چې هر وخت یې بیرته خلاص کړي.

ټولنیزې بکسې کې په ګډون کولو سره به ام ټي ان افغانستان ټول ناغوښتلي شیان بند کړي. ګډونوال به ونه توانیږي چې له فیسبوک یا WhatsApp  پرته کومه وېبپاڼه یا پروګرام وپلټي چې انټرنټ ته پکې اړتیا وي. ګډونوال کولی شي چې ۳۴۴ شمېرې ته د ۸۱ په استولو عادي شیان بېرته خلاص کړي یا ۳۴۴ ته د ۸۲ په استولو یې بیرته بند کړي. همدغه اختیار په *344# هم موجود دی.

ګډونوال اوس د ټولنیزو بکسو په مختلفو پړاوونو کې له خپل پاتې انټرنټ څخه هم خبر دي. سیستم به یو پیغام واستوي څو ګډونوال د هغوي د فیسبوک او WhatsApp بکسو په ۹۰ او ۱۰۰ ٪ مصرف د هغوي له پاتې انټرنټ څخه خبر کړي. دغه لیکلي پیغامونه به په پښتواو دري ژبو استول کیږي.

ټولنیزې بکسې د بې ګڼه ګوڼې وختونو د بکسو په ګډون پر نورو ټولو بکسو لومړیتوب لري. که چېرې یو ګډونوال یوه ټولنیزه بکسه او یوه عادي بکسه ولري، ټولنیزه بکسه به یوازې د فیسبوک یا WhatsApp لپاره او عادي بکسه به د نور انټرنټ لپاره وکارول شي.

یوازې ورځنۍ ټولنیزه بکسه په اتومات ډول بیا نوی کیږي. ګډونوالو ته په پښتو او دري ژبو د لیکلي پیغام له لارې د بکسې د بیا نوي کېدلو خبر ورکول کیږي. ګډونوال کولی شي چې فیسبوک لپاره د DFB او WhatsApp لپاره د DWA په استولو د بیا نوي کېدو کړنه غیر فعاله کړي.

ګډونوال کولی شي چې په یوه وخت کې له یوې په زیاتو بکسو کې ګډون وکړي. که چېرې یو ګډونوال په یوه وخت کې ورځنۍ، اوونیزه او میاشتینۍ بکسو کې ګډون ولري، لومړیتوب ورځنۍ، بیا اوونیزې او په پای کې میاشتینۍ بکسې ته ورکول کیږي.

ګډونوال کولی شي چې ۳۴۴ ته د ۷ شمېرې په استولو یا د *344# په ډایل کولو خپل پاتې انټرنټ معلوم کړي.

 

که چېرې زه د ۲۰۰ ام بي ورځنۍ بکسې یا د ۴ جي بي میاشتینۍ بکسې څخه د فیسبوک وړیا انټرنټ ولرم او په فیسبوک بکسه کې ګډون وکړم، څه به پیښ شي؟

د فیسبوک وړیا انټرنټ د فیسبوک پر بکسو لومړیتوب لري. تاسو به اړ یاست چې خپل وړیا انټرنټ ختم کړئ څو د فیسبوک له بکسې څخه په ګټه اخیستلو وتوانیږئ.

که چېرې زه په عین ټولنیزه بکسه کې بیا بیا ګډون وکړم، زما پاتې انټرنټ ته به څه پیښ وشي؟

که چېرې تاسو په موجوده بکسه کې انټرنټ ولرئ، نو ستاسو نوې بکسه به موجودې بکسې ته اضافه شي او د اعتبار موده به د بکسې د تر ټولو ډېر حد مودې ته ترتیب شي. ورځنۍ ټولنیزه بکسه به یوازې ورځنۍ ټولنیزې بکسې سره یو ځای شي او همدغه ډول اوونیزه له اوونیزې او میاشتینۍ له میاشتینۍ بکسې سره.

ایا زه کولی شم چې په هاټ سپاټ کې یوه ټولنیزه بکسه وکاروم؟

نه، له ټولنیزو بکسو څخه یوازې په ګرځنده ټلیفونونو کې ګټه اخیستل کېدلی شي، په ځانګړي ډول د فیسبوک یا WhatsApp مبایل پروګرامونو، فیسبوک میسینجر او www.m.facebook.com لپاره.

د ورځنۍ ټولنیزې بکسې اعتباري موده څومره ده؟

د عادي ورځنیو بکسو پر خلاف ورځنۍ ټولنیزې بکسې ۲۴ ساعته اعتباري موده لري.

د هغه بلاک اعتباري موده څومره ده چې ټولنیزو بکسو ته اضافه شوي وي؟

یوې ټولنیزې بکسې کې له ګډون کولو سره اضافه شوی بلاک د بکسې په کچه اعتباري موده لري. که چېرې تاسو بلاک لرې کړئ او بیا یې اضافه کړئ، دا به نامحدوده اعتباري موده ولري.

زه نه توانېږم چې له یوې عادي بکسې درلودلو پرته په ټولنیزو بکسو کې له ګډون کولو وروسته نورې وېبپاڼې وپلټم؟

په ټولنیزو بکسو کې په ګډون کولو سره نور هر څه بندیږي. تاسو باید د لیکلي پیغام له لارې ۸۱ د ۳۴۴ شمېرې ته واستوئ څو وتوانېږئ چې خپلې عادي بکسې بیا وکاروئ. .

ایا زه به وتوانېږم چې مهمې اړیکې ونیسم او له ټولنیزو بکسو سره ملټي ميډیا شریک کړم؟

هو، په هېڅ ډول ملټي میډیا یا مهمو اړیکو محدودیت نشته.​​

      د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي اوس کولی شي چې فیسبوک وکاروي او د ام ټي ان له لورې له ۶ نويو ټولنیزو بکسو سره پر WhatsApp مفاهمه وکړي. 

 طریقه فعال نمودن بسته های فیسبوک​ طریقه فعال نمودن بسته های WhatsApp
مدت اعتبار
حجم قیمت بسته ها
511 را به 344 بفرستید521 را به 344 بفرستید 1روز 55ام بی 4افغانی
روزانه
512 را به 344 بفرستید522 را به 344 بفرستید​ 7روز
 160ام بی 18افغانی​​​
هفته وار
513 را به 344 بفرستید​523 را به 344 بفرستید​​ 30روز 500ام بی ​ ​ 50افغانی​ ماهوار
                                                                                                           

 

فیسبوک بکسې د فیسبکو مبایل پروګرام، فیسبوک میسینجر او www.m.facebook.com لپاره کارول کیږي په داسې حال کې چې د WhatsApp بکسې یوازې د WhatsApp مبایل پروګرام لپاره کارول کیږي.

د دې لپاره چې خپل پېرودونکي خوښ وساتو، مونږ پېرودونکو ته د بندولو block او بیرته خلاصولو unblock اختیار ورکوو. ګډونوال اوس کولی شي چې ټول هغه ناغوښتلي شیان بند کړي چې د هغوي عصري ټلیفون پروګرامونو ته د هغوي له خوښې پرته ورځي او هغوي کولی شي چې هر وخت یې بیرته خلاص کړي.

ټولنیزې بکسې کې په ګډون کولو سره به ام ټي ان افغانستان ټول ناغوښتلي شیان بند کړي. ګډونوال به ونه توانیږي چې له فیسبوک یا WhatsApp  پرته کومه وېبپاڼه یا پروګرام وپلټي چې انټرنټ ته پکې اړتیا وي. ګډونوال کولی شي چې ۳۴۴ شمېرې ته د ۸۱ په استولو عادي شیان بېرته خلاص کړي یا ۳۴۴ ته د ۸۲ په استولو یې بیرته بند کړي. همدغه اختیار په *344# هم موجود دی.

ګډونوال اوس د ټولنیزو بکسو په مختلفو پړاوونو کې له خپل پاتې انټرنټ څخه هم خبر دي. سیستم به یو پیغام واستوي څو ګډونوال د هغوي د فیسبوک او WhatsApp بکسو په ۹۰ او ۱۰۰ ٪ مصرف د هغوي له پاتې انټرنټ څخه خبر کړي. دغه لیکلي پیغامونه به په پښتواو دري ژبو استول کیږي.

ټولنیزې بکسې د بې ګڼه ګوڼې وختونو د بکسو په ګډون پر نورو ټولو بکسو لومړیتوب لري. که چېرې یو ګډونوال یوه ټولنیزه بکسه او یوه عادي بکسه ولري، ټولنیزه بکسه به یوازې د فیسبوک یا WhatsApp لپاره او عادي بکسه به د نور انټرنټ لپاره وکارول شي.

یوازې ورځنۍ ټولنیزه بکسه په اتومات ډول بیا نوی کیږي. ګډونوالو ته په پښتو او دري ژبو د لیکلي پیغام له لارې د بکسې د بیا نوي کېدلو خبر ورکول کیږي. ګډونوال کولی شي چې فیسبوک لپاره د DFB او WhatsApp لپاره د DWA په استولو د بیا نوي کېدو کړنه غیر فعاله کړي.

ګډونوال کولی شي چې په یوه وخت کې له یوې په زیاتو بکسو کې ګډون وکړي. که چېرې یو ګډونوال په یوه وخت کې ورځنۍ، اوونیزه او میاشتینۍ بکسو کې ګډون ولري، لومړیتوب ورځنۍ، بیا اوونیزې او په پای کې میاشتینۍ بکسې ته ورکول کیږي.

ګډونوال کولی شي چې ۳۴۴ ته د ۷ شمېرې په استولو یا د *344# په ډایل کولو خپل پاتې انټرنټ معلوم کړي.

 

که چېرې زه د ۲۰۰ ام بي ورځنۍ بکسې یا د ۴ جي بي میاشتینۍ بکسې څخه د فیسبوک وړیا انټرنټ ولرم او په فیسبوک بکسه کې ګډون وکړم، څه به پیښ شي؟

د فیسبوک وړیا انټرنټ د فیسبوک پر بکسو لومړیتوب لري. تاسو به اړ یاست چې خپل وړیا انټرنټ ختم کړئ څو د فیسبوک له بکسې څخه په ګټه اخیستلو وتوانیږئ.

که چېرې زه په عین ټولنیزه بکسه کې بیا بیا ګډون وکړم، زما پاتې انټرنټ ته به څه پیښ وشي؟

که چېرې تاسو په موجوده بکسه کې انټرنټ ولرئ، نو ستاسو نوې بکسه به موجودې بکسې ته اضافه شي او د اعتبار موده به د بکسې د تر ټولو ډېر حد مودې ته ترتیب شي. ورځنۍ ټولنیزه بکسه به یوازې ورځنۍ ټولنیزې بکسې سره یو ځای شي او همدغه ډول اوونیزه له اوونیزې او میاشتینۍ له میاشتینۍ بکسې سره.

ایا زه کولی شم چې په هاټ سپاټ کې یوه ټولنیزه بکسه وکاروم؟

نه، له ټولنیزو بکسو څخه یوازې په ګرځنده ټلیفونونو کې ګټه اخیستل کېدلی شي، په ځانګړي ډول د فیسبوک یا WhatsApp مبایل پروګرامونو، فیسبوک میسینجر او www.m.facebook.com لپاره.

د ورځنۍ ټولنیزې بکسې اعتباري موده څومره ده؟

د عادي ورځنیو بکسو پر خلاف ورځنۍ ټولنیزې بکسې ۲۴ ساعته اعتباري موده لري.

د هغه بلاک اعتباري موده څومره ده چې ټولنیزو بکسو ته اضافه شوي وي؟

یوې ټولنیزې بکسې کې له ګډون کولو سره اضافه شوی بلاک د بکسې په کچه اعتباري موده لري. که چېرې تاسو بلاک لرې کړئ او بیا یې اضافه کړئ، دا به نامحدوده اعتباري موده ولري.

زه نه توانېږم چې له یوې عادي بکسې درلودلو پرته په ټولنیزو بکسو کې له ګډون کولو وروسته نورې وېبپاڼې وپلټم؟

په ټولنیزو بکسو کې په ګډون کولو سره نور هر څه بندیږي. تاسو باید د لیکلي پیغام له لارې ۸۱ د ۳۴۴ شمېرې ته واستوئ څو وتوانېږئ چې خپلې عادي بکسې بیا وکاروئ. .

ایا زه به وتوانېږم چې مهمې اړیکې ونیسم او له ټولنیزو بکسو سره ملټي ميډیا شریک کړم؟

هو، په هېڅ ډول ملټي میډیا یا مهمو اړیکو محدودیت نشته.​​