ام ټي ان اسان بکسه

تولیدات او بکسې – مخکې اداینه – ام ټي ان اسان بکسه 

له ام ټي ان اسان سیمکارټ سره پېرودونکي کولی شي چې ټولو داخلي شمېرو ته اړیکه دقیقه په ۲،۴ افغانۍ ونیسي، هر لیکلی پیغام په یوازې ۱،۵ افغانۍ واستوي او له دې پرته ۵۰ افغانۍ وړیا کرېډټ او ۱۰۰ ام بي وړیا انټرنټ هم لاس ته راوړي. 

لاندې جدول د بکسې نسبتونه تشرېح کوي

ام ټي ان اسان​​نسبتونه

د بکسې لګښت

50 افغانۍ​​​

د سیمکارټونو شمېر

1

لومړنی وړیا کرېډټ​

50 افغانۍ​

وړیا انټرنټ (2G او 3G)

100 ام بی

د اړیکې ډول

د ګڼه ګوڼې وخت لګښت

د بې ګڼه ګوڼې وخت لګښت

د ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې

2.4 افغانۍ/ دقیقه​
2.4 افغانۍ/ دقیقه​

نورو شمېرو ته غږیزې اړیکې

2.4 افغانۍ/ دقیقه
2.4 افغانۍ/ دقیقه

د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو ته لیکلي پيغامونه

1.5 افغانۍ هر لیکلی پیغام
1.5 افغانۍ هر لیکلی پیغام

انټرنټ (2G او 3G)

1 افغانۍ هر ام بي ​

1 افغانۍ هر ام بي 

د بکسې بدلولو طریقه:

 • د مخکې اداینې اوسني پېرودونکي کولی شي چې د *774# په ډایل کولو سره د ام ټي ان سلام بکسې ته واوړي او لګښت یې یوازې ۱۵ افغانۍ دی. 

د وړیا کرېډټ او وړیا انټرنټ لیدلو لپاره:

 • د وړیا کرېډټ لیدلو لپاره #۱*789* او د وړیا انټرنټ لیدلو لپاره #۴*۷۸۹* ډایل کړئ.

شرایط:

 • لومړنی کرېډټ به ۵۰ افغانۍ وي
 •   د ۵۰ افغانیو لومړنی کرېډټ به د هر ډول اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ لپاره د ګټې اخیستنې وړ وي
 • د ۵۰ افغانیو لومړنی کرېډټ د مي ټو یو له لارې د لېږدېدلو وړ نه دی
 •      لومړنی کرېډټ به ۵ افغانۍ په اصلي حساب او ۴۵ افغانۍ په وقف شوي حساب کې ووېشل شي.
 • بکسه به ۱۰۰ ام بي وړیا انټرنټ ولري (2G او 3G)
 • د وړیا انټرنټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۳۰ ورځو پورې ده.
 •   د لومړنۍ کرېډټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۷۵ ورځو پورې ده.
 • کرېډټ کارټ او برېښنايي حساب زیاتونې سوداګریز قوانین د مخکې اداینې د موجودو بکسو په څېر د پلي کېدو وړ دي
 • د ټولو نړیوالو اړیکو، لیکلو پيغامونو، انټرنټ بکسو او نور خدمتونه به د مخکې اداینې د موجودو بکسو په څېر پاتې کیږي.