د لیکلي پيغام له لارې د فوټبال خبرونو خدمت

د لیکلي پيغام له لارې د فوټبال خبرونه د ام ټي ان افغانستان له ارزښتمندو خدمتونو څخه یو خدمت دی چې ګډونوالو ته فرصت ورکوي څو هره ورځ د فوټبال د سیالیو په اړه د لیکلي پیغام له لارې تازه خبرونه ترلاسه کړي.

د فوټبال خبرونو په خدمت کې د ګډون لپاره باید پيرودونکي په پيغام پاڼه کې FBA ولیکي او د ۱۵ افغانیو لګښت په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوي.

د دغه خدمت د غیر فعالولو لپاره باید پيرودونکي په پيغام پاڼه کې FBAU ولیکي او د ۱۵ افغانیو لګښت په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوي.

د خدمت نوم ژبه د فعالولو کوډ د غیر فعالولو کوډ لنډ کوډ میاشتینی لګښ
د فوټبال خبرونهانګلیسيFBAUFBA۶۵۶۱۵ افغانۍ