د لیکلي پيغام له لارې د کرکټ خبرونو خدمت

د لیکلي پيغام له لارې د کرکټ خبرونه د ام ټي ان افغانستان له ارزښتمندو خدمتونو څخه یو خدمت دی چې ګډونوالو ته فرصت ورکوي څو هره ورځ د کرکټ د سیالیو په اړه د لیکلي پیغام له لارې تازه خبرونه ترلاسه کړي.

د کرکټ خبرونو په خدمت کې د ګډون لپاره باید پيرودونکي په پيغام پاڼه کې CRK ولیکي او د ۱۵ افغانیو لګښت په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوي.

د دغه خدمت د غیر فعالولو لپاره باید پيرودونکي په پيغام پاڼه کې UCRK ولیکي او د ۱۵ افغانیو لګښت په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوي.

د خدمت نوم ژبه د فعالولو کوډ د غیر فعالولو کوډ لنډ کوډ میاشتینی لګښ
د کرکټ خبرونهانګلیسيCRKUCRK۶۵۶۱۵ افغانۍ