د ام ټي ان ضروري کرېډټ

 

خدمت – د حساب زیاتونې خدمت – د ام ټي ان ضروري کرېډټ

د ام ټي ان ضروري کرېډټ  او انټرنټ

اوس اړیکه ونیسۍ او همدا راز انټرنټ وکاروۍ، وروسته اداینه وکړۍ

د اړتیا پر مهال له ۱۰ څخه تر ۶۰ افغانیو پورې کرېډټ او له ۱۰۰څخه تر ۳۰۰ ام بي انټرنټ ترلاسه کړئ او په خپل حساب کې له کرېډټ اضافه کولو څخه وروسته یې بېرته اداینه وکړئ. 


شرایط:

تاسو به یوازي هغه مهال د کرېدټ یا انټرنټ د پور ترلاسه کولو مستحق اوسۍ چې به خپل حساب کې ۶ افغانۍ او یا له هغه څخه کم کرېډټ وکرۍ.

د کريډټ یا انټرنټ د پورترلاسه کولو لپاره #۴۰۴* ډایل کړۍ یا (۶۰،۴۰،۳۰،۱۰، ۱۰۰ام بی یا ۳۰۰ ام بی ) په پیغام پاڼه کي ولیکۍ او ۴۰۴ ته یې واستوئ

د پور کړي کرېډټ لیدلو لپاره #۲*۷۸۹* ډایل کړئ

د پور کړي انټرنټ لیدلو لپاره #۳*۷۸۹* ډایل کړئ​

  • د ۱۰ افغانیو کرېډټ ترلاسه کولو لپاره ستاسو پخوانی مصرف باید له ۵۰ څخه تر ۲۰۰ افغانیو وي.
  • د ۳۰ افغانیو کرېډټ ترلاسه کولو لپاره ستاسو پخوانی مصرف باید له ۲۰۰ څخه تر ۳۰۰ افغانیو وي.
  • د ۴۰ افغانیو کرېډټ ترلاسه کولو لپاره ستاسو پخوانی مصرف باید له ۳۰۰ څخه تر ۶۰۰ افغانیو وي.
  • د ۴۰ افغانیو کرېډټ ترلاسه کولو لپاره ستاسو پخوانی مصرف باید له ۳۰۰ څخه تر ۶۰۰ افغانیو وي.​

د ام ټي ان ضروري کرېډټ ترلاسه کولو لپاره *404# ډایل کړئ یا د (۱۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰) کچه د پيغام پاڼې له لارې د ۴۰۴ شمېرې ته واستوئ. د ام ټي ان ضروري کرېډټ لیدلو لپاره *789*2# ډایل کړئ.


​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​