ام ټي ان مشوره ۴۰۴۰

د ژبې انتخاب

دري لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ
پښتو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ
انګلیسي لپاره د ۳ تڼۍ کېکاږئ
په انتخاب شوې ژبه کې د بیې اعلامیه

طبي سلا مشورو لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د طبي سلا مشورو خدمت د افغانستان شریفو وګړو ته د طبي مشورو خدمتونه وړاندې کوي. له خپلې ام ټي ان شمېرې څخه د ۴۰۴۰ شمېرې سره اړیکه ونیسئ او بیا د ۱ تڼۍ کېکاږئ څو له متخصصو او تجربه لرونکو ډاکټرانو سره وصل شئ.

د ام ټي ان د حقوقي سلا مشورو خدمت لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د حقوقي سلامشورو خدمت اوس د افغانستان درنو هېوادوالو ته حقوقي خدمتونه او سلا مشورې چمتو کوي. له خپل ام ټي ان سیمکارټ څخه د ۴۰۴۰ شمېرې سره اړیکه ونیسئ، بیا د ۲ تڼۍ کېکاږئ او د هېواد له متخصصو او تصدیق شوو قانونپوهانو څخه د وړیا او ګټورو حقوقي سلا مشورو او لارښوونو په ترلاسه کولو سره خپل وخت او پیسې سپما کړئ.

زراعتي سلا مشورو لپاره د ۳ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د زراعتي سلا مشورو خدمت له کروندګرو سره د مرستې پروسه ده څو د مخابراتي خدمتونو په کارولو سره د زراعت اړونده ستونزې حل کړي. د اړیکو په دغه مرکز کې به د زراعت په برخه کې متخصص ماهرین موجود وي او د کروندګرو پوښتنو ته به ځواب ووايي؛ دا به کروندګرو ته وړتیا ورکړي چې د کرنې، تخم شیندلو او د مرضونو د کنترول سره تړلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د اړیکو د مرکز له لارې به کروندګر اړینه پوهه ترلاسه کړي څو خپلو کروندو ته وده ورکړي او د زراعتي سوداګریو او فصلونو څخه لوړه کچه تولیدات ترلاسه کړي.

د سوداګریز لارښود لپاره د ۴ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان سوداګریز لارښود یو معلوماتي ټلیفوني لاسرسی دی چې د ام ټي ان پېرودونکو ته وړتیا ورکوي چې یوازې په یوې ټلیفوني اړیکې اړین او د خوښې سوداګریز معلومات ترلاسه کړي. پېرودونکي کولی شي چې په افغانستان کې د راجستر شوو ټولو سوداګریزو مرکزونو (دولتي ادارو، غیر دولتي موسسو، بانکونو، سفارتونو، کوچنیو او سترو شرکتونو، تلویزیونونو، رادیوګانو، مشهورو رستورانتونو او سوپر مارکیټونو او نورو) د ټلیفون د شمېرو او پتو په اړه پلټنه وکړي او ترلاسه یې کړي.

د سیاحتي سلا مشورو لپاره د ۵ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د سیاحتي سلا مشورو خدمت د هوايي ټکټونو، ځای نیولو، د ویزې ترتیباتو او په هوټل کې د ځای نیولو اړونده ټول اړین معلومات درته وړاندې کړي. دغه خدمت کې پېرودونکو لپاره د پاسپورت/ وېزې اړتیاوې، سیاحتي مشورې او د سفر نورې کورنۍ او نړیوالې اړتیاوې تشرېح کیږي.

د پوهنیزو سلا مشورو لپاره د ۶ تڼۍ کېکاږئ

په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره ام ټي ان پوهنیزې سلا مشورې او د دندو په اړه د مشورو خدمتونه چمتو کوي. دغه خدمت پېرودونکو ته وړتیا ورکوي چې ماهرینو سره خبرې اترې وکړي څو د خپلې پوهنې او په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلې اړونده لارښوونې ترلاسه کړي.

د ښکلا اوسینګار په اړه سلا مشورو لپاره د ۷ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د ښکلا او سینګار په اړه د سلا مشورو خدمت د ام ټي ان پېرودونکو ته د پوستکي/ ګنجیتوب، ځوانکو، د سر او بدن مساژ، د ویښتانو د سټایل، رنګولو، نوکانو اوږدولو، د ویښتانو لرې کولو، د نوکانو سینګار، د بدن پاملرنې، د وزن کنترولولو، تغذیې، تمرین او نورو ستونزو په اړه اړینې مشورې او تشخیص چمتو کوي.

دري لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ
پښتو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ
انګلیسي لپاره د ۳ تڼۍ کېکاږئ

طبي سلا مشورو لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د طبي سلا مشورو خدمت د افغانستان شریفو وګړو ته د طبي مشورو خدمتونه وړاندې کوي. له خپلې ام ټي ان شمېرې څخه د ۴۰۴۰ شمېرې سره اړیکه ونیسئ او بیا د ۱ تڼۍ کېکاږئ څو له متخصصو او تجربه لرونکو ډاکټرانو سره وصل شئ.

د ام ټي ان د حقوقي سلا مشورو خدمت لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د حقوقي سلامشورو خدمت اوس د افغانستان درنو هېوادوالو ته حقوقي خدمتونه او سلا مشورې چمتو کوي. له خپل ام ټي ان سیمکارټ څخه د ۴۰۴۰ شمېرې سره اړیکه ونیسئ، بیا د ۲ تڼۍ کېکاږئ او د هېواد له متخصصو او تصدیق شوو قانونپوهانو څخه د وړیا او ګټورو حقوقي سلا مشورو او لارښوونو په ترلاسه کولو سره خپل وخت او پیسې سپما کړئ.

زراعتي سلا مشورو لپاره د ۳ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د زراعتي سلا مشورو خدمت له کروندګرو سره د مرستې پروسه ده څو د مخابراتي خدمتونو په کارولو سره د زراعت اړونده ستونزې حل کړي. د اړیکو په دغه مرکز کې به د زراعت په برخه کې متخصص ماهرین موجود وي او د کروندګرو پوښتنو ته به ځواب ووايي؛ دا به کروندګرو ته وړتیا ورکړي چې د کرنې، تخم شیندلو او د مرضونو د کنترول سره تړلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د اړیکو د مرکز له لارې به کروندګر اړینه پوهه ترلاسه کړي څو خپلو کروندو ته وده ورکړي او د زراعتي سوداګریو او فصلونو څخه لوړه کچه تولیدات ترلاسه کړي.

د سوداګریز لارښود لپاره د ۴ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان سوداګریز لارښود یو معلوماتي ټلیفوني لاسرسی دی چې د ام ټي ان پېرودونکو ته وړتیا ورکوي چې یوازې په یوې ټلیفوني اړیکې اړین او د خوښې سوداګریز معلومات ترلاسه کړي. پېرودونکي کولی شي چې په افغانستان کې د راجستر شوو ټولو سوداګریزو مرکزونو (دولتي ادارو، غیر دولتي موسسو، بانکونو، سفارتونو، کوچنیو او سترو شرکتونو، تلویزیونونو، رادیوګانو، مشهورو رستورانتونو او سوپر مارکیټونو او نورو) د ټلیفون د شمېرو او پتو په اړه پلټنه وکړي او ترلاسه یې کړي.

د سیاحتي سلا مشورو لپاره د ۵ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د سیاحتي سلا مشورو خدمت د هوايي ټکټونو، ځای نیولو، د ویزې ترتیباتو او په هوټل کې د ځای نیولو اړونده ټول اړین معلومات درته وړاندې کړي. دغه خدمت کې پېرودونکو لپاره د پاسپورت/ وېزې اړتیاوې، سیاحتي مشورې او د سفر نورې کورنۍ او نړیوالې اړتیاوې تشرېح کیږي.

د پوهنیزو سلا مشورو لپاره د ۶ تڼۍ کېکاږئ

په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره ام ټي ان پوهنیزې سلا مشورې او د دندو په اړه د مشورو خدمتونه چمتو کوي. دغه خدمت پېرودونکو ته وړتیا ورکوي چې ماهرینو سره خبرې اترې وکړي څو د خپلې پوهنې او په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلې اړونده لارښوونې ترلاسه کړي.

د ښکلا اوسینګار په اړه سلا مشورو لپاره د ۷ تڼۍ کېکاږئ

د ام ټي ان د ښکلا او سینګار په اړه د سلا مشورو خدمت د ام ټي ان پېرودونکو ته د پوستکي/ ګنجیتوب، ځوانکو، د سر او بدن مساژ، د ویښتانو د سټایل، رنګولو، نوکانو اوږدولو، د ویښتانو لرې کولو، د نوکانو سینګار، د بدن پاملرنې، د وزن کنترولولو، تغذیې، تمرین او نورو ستونزو په اړه اړینې مشورې او تشخیص چمتو کوي.