د اسعارو د تبادلې خدمت

عمومي کتنه

دغه خدمت تاسو ته وړتیا درکوي تر څو د مهمو اسعارو لکه امریکايي ډالر، انګلیسي پونډ، د اماراتو درهم، پاکستاني او هندي کلدارې، ایراني تومن او سعودي ریالو د تبادلې بیې واورئ.

طریقه

یوازې د ۱۳۱ شمېره ډایل او لارښوونې تعقیب کړئ.

لګښت

دقیقه یوازي په ۲ افغانی ترلاسه کړئ.

 

 

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.


دغه خدمت تاسو ته وړتیا درکوي تر څو د مهمو اسعارو لکه امریکايي ډالر، انګلیسي پونډ، د اماراتو درهم، پاکستاني او هندي کلدارې، ایراني تومن او سعودي ریالو د تبادلې بیې واورئ.


یوازې د ۱۳۱ شمېره ډایل او لارښوونې تعقیب کړئ.


دقیقه یوازي په ۲ افغانی ترلاسه کړئ.

 

 

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.