انټرنټ بکسې

عمومي کتنه

ام ټي ان افغانستان په دې باور دی چې په نوې عصري نړۍ کې انټرنټ زمونږ په ژوند کې مهم رول لوبوي. له همدې امله تاسو د ام ټي ان له لورې د مخکې اداینې د انټرنټ له بکسو سره هر چېرې وصل کېدلی شئ. له خپلو اړتیاوو سره سم یوه مناسبه بکسه غوره کړئ او له انټرنټ کارولو، چټ، ډانلوډ، برېښنالیک استولو او ډېرو نورو ګټو څخه برخمن شئ. مونږ تاسو ته د انټرنټ ورځنۍ، اونیزې، میاشتنۍ او شپنۍ بکسې وړاندې کوو.

ډېر انټرنټ، ډېرې ګټې

د ام ټي ان انټرنټ بکسې یوازې ستاسو لپاره

زموږ په 8 جي بي او 30 جي بي نویو میاشتنیوانټرنټ  بکسو کې ګډون وکړئ.

اوس تاسو کولای شئ د انټرنټ بکسو د فعالولو لپاره له لاندې غوراویو څخه یو وټاکئ.

1.خپل کاره نوي کېدل

2. یو ځلي فعالول

د غیر فعالولو لپاره D د 344 شمېرې ته واستوئ.

 

بکسې د انټرنټ اندازه بیه د اعتبار موده فعالول
یو ساعته 1200MB  افغانۍ15  ساعته1 *344*61#
ورځنۍ 100MB  افغانۍ15  ساعته24 *344*12#
اونیزه 500MB  افغانۍ89  ساعته7 *344*22#
 

 

میاشتنۍ

1GB  افغانۍ299  ورځې30 *344*30#
2GB  افغانۍ399  ورځې30 *344*31#
4GB  افغانۍ499  ورځې30 *344*32#
8GB  افغانۍ725  ورځې30 *344*33#
15GB  افغانۍ1399  ورځې30 *344*34#
30GB  افغانۍ2699  ورځې30 *344*36#
 

اجتماعي

50MB  افغانۍ5 24Hour *344*511#
150MB  افغانۍ18  ورځې7 *344*512#
460MB  افغانۍ50  ورځې30 *344*513#
شپنۍ 1GB  افغانۍ25  شپه1 *344*41#
10GB  افغانۍ175  شپې30 *344*42#

انټرنټ بکسې