پیلول

د پیرودونکو خدمتونه

ام ټي ان تل خپلو پیرودونکو ته د غوره او بې جوړې خدمتونو په وړاندې کولو باندې تمرکز کوي، موږ د خپلو پیرودونکو غبرګون په پام کې نیسو. په مهرابانۍ سره خپل شکایتونه، وړاندیزونه او د خدمتونو او تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې خپله تجربه زموږ سره د ژوندي چت، پټ پیغام او یا د تبصرو د برخې له لارې شریکه کړئ.

د خدمتونو د څانګو پتې:

موقعیت نومCSPد شميره
کابل- شهر نو شهر نو 1
کابل – کوټه سنګي(کوټه سنګي) کابل – کوټه سنګي(کوټه سنګي) 2
کابل – خیرخانه خیرخانه 3
کابل – د میوند واټ د میوند واټ 4
کابل – ګلبهار سنټر ګلبهار سنټر 5
کابل- کارته نو کارته نو 6
کابل – دشت برچی دشت برچی 7

خپل کاره چینلونه(Self service)

کود/ د اړیکې شمېره د خدمت نوم
772222222 د سیمکارت راجسترول(واتس آپ)
*888# د معاملې تاریخچه
*888# د سیمکارت بدلول
*888# د سیمکارت د راجسترولو د حالت معلومول
*667* د دستګاه تنظیمات
247 په غږیز ډول د بکسو فعالول
775111779 خراب شوی کرېډټ کارت

د پیرودونکو خدمتونه

Skype

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

IMO

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

Viber

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

WhatsApp

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+