اړیکې او غږیز پیغامونه

زما سره اړیکه ونیسه

عمومي کتنه:

آیا په خپل حساب کې کرېډټ نه لرئ؟ ستونزه نشته! کله چې تاسو په خپل حساب کې کرېډټ ونه لرئ د “زما سره اړیکه ونیسه” خدمت په مرسته کولای شئ یوه شخص ته پیغام واستوئ او له هغه څخه وغواړئ چې ستاسو سره اړیکه ونیسي. د “زما سره اړیکه ونیسه” خدمت یوازې د ام ټي ان د مخکې اداینې پیرودونکو لپاره دی او تاسو کولای شئ له دې لارې په ۲۴ ساعتونو کې ۳ پیغامونو واستوئ.

دا خدمت څه ډول کار کوي؟

د ام ټي ان پیرودونکي یوازې په هغه وخت کې د “زما سره اړیکه ونیسه” خدمت څخه ګټه اخیستلای شي چې حساب یې صفر وي

  • دا یوه وړ لار ده
  • دا خدمت وړیا دی

څه ډول کولای شو د ام ټي ان د “زما سره اړیکه ونیسه” خدمت څخه ګټه واخلو؟

په پیغام پاڼه کې د خپل نظر وړ شمېره ولیکئ او د ۲۲۵۵ شمېرې ته یې واستوئ. د بیلګې په ډول: په پیغام پاڼه کې ۰۷۷۲۲۲۱۳۱۳ شمېره ولیکئ او د ۲۲۵۵ شمېرې ته یې واستوئ.

بیه:

دا خدمت وړیا دی

د لا زیاتو معلوماتو لپاره له ۷۷۹ او یا ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

اړونده موضوعات