بکسې

انټرنټ بکسې

عمومي کتنه

ام ټي ان افغانستان په دې باور دی چې په نوې عصري نړۍ کې انټرنټ زمونږ په ژوند کې مهم رول لوبوي. له همدې امله تاسو د ام ټي ان له لورې د مخکې اداینې د انټرنټ له بکسو سره هر چېرې وصل کېدلی شئ. له خپلو اړتیاوو سره سم یوه مناسبه بکسه غوره کړئ او له انټرنټ کارولو، چټ، ډانلوډ، برېښنالیک استولو او ډېرو نورو ګټو څخه برخمن شئ. مونږ تاسو ته د انټرنټ ورځنۍ، اونیزې، میاشتنۍ او شپنۍ بکسې وړاندې کوو.

ډېر انټرنټ، ډېرې ګټې

د ام ټي ان انټرنټ بکسې یوازې ستاسو لپاره

اوس تاسو کولای شئ د انټرنټ بکسو د فعالولو لپاره له لاندې غوراویو څخه یو وټاکئ.

1.خپل کاره نوي کېدل

2. یو ځلي فعالول

د غیر فعالولو لپاره D د 247 شمېرې ته واستوئ.

بکسې د انټرنټ اندازه بیه د اعتبار موده فعالول
یو ساعته 1200MB 15 افغانۍ 1 ساعته 61#*344*
دوه ساعته 2400MB 30 افغانۍ 2 ساعته 62#*344*
درې ساعته 3600MB 45 افغانۍ 3 ساعته 61#*344*
ورځنۍ 140MB 100MB 15 افغانۍ 24 ساعته 12#*344*
اونیزه 830MB 500MB  89 افغانۍ 7 ورځې 22#*344*
میاشتنۍ 1GB 299 افغانۍ 110 افغانۍ 30 ورځې 30#*344*
2GB 399 افغانۍ 220 افغانۍ 30 ورځې 31#*344*
3GB 330 افغانۍ 30 ورځې 52#*344*
4GB 499 افغانۍ 440 افغانۍ 30 ورځې 32#*344*
5GB 499 افغانۍ 30 ورځې 53#*344*
10GB 650 افغانۍ 30 ورځې 33#*344*
15GB 899 افغانۍ 30 ورځې 34#*344*
20GB 1,099 افغانۍ 30 ورځې 37#*344*
30GB 1,499 افغانۍ 30 ورځې 36#*344*
اجتماعي 50MB 5 افغانۍ 24 ساعته 511#*344*
170MB 150MB 18 افغانۍ 7 ورځې 512#*344*
475MB 460MB 50 افغانۍ 30 ورځې 513#*344*
شپنۍ 1GB 25 افغانۍ 1 شپه 41#*344*
10GB 200 افغانۍ 30 شپې 42#*344*

د ام ټي ان انټرنټ بکسې