اړتیا نشته چې د خپل برښنا بل د ادا کولو لپاره په اوږدو لیکلو کې منتظر پاتې شئ. تاسو کولای شئ د خپل برښنا بل د خپل مومو حساب له لارې له یوې دقیقې څخه په کم وخت کې په مستقیم ډول په هر وخت او هر ځای کې ادا کړئ.

  1. ۲۲۲#* ډایل کړئ
  2. له مینو څخه ۳  آپشن وټاکئ

  3. دګتې اخیستنې وړ توکي ۱  آپشن وټاکئ

  4. د افغانستان برښنا شرکت ۱  آپشن وټاکئ
  5. د بل شمېره ولیکۍ
  6. د مومو پین کوډ ولیکئ

  7. تاسو به یوه خبرتیا د وروستیو معاملو له لېست سره تر لاسه کړئ.

څه ډول کولای شو؟

ام ټي ان مومو

هغه پیسې چې تاسو ګټه ترې اخیستلای شئ