د ام ټي ان رومېنګ محلي لګښت

Seamless Roaming Phase I (په نښلېدلو کې له قطع کېدلو پرته د رومېنګ لومړی پړاو) د ام ټي ان د مخکې اداینې ګډون کوونکوته وړتیا ورکوي چې په ۶ هېوادونو کې د سفر پر مهال په ازادانه توګه پرته له جغرافیايي واټنونو د محلي حساب زیاتونې له لارې د اړیکو او پیغامونو د استولو او ترلاسه کولو لپاره د رومېنګ له عادي بیو څخه ګټه واخلي.

د رومېنګ د محلي حساب زیاتونې خدمت به ګډون کونکو ته وړتیا ورکړي چې د رومېنګ پر وخت هر هغه هېواد ته د سفر پر مهال چې ام ټي ان پکې فعالیت لري، خپل د مخکې اداینې حساب د حساب زیاتونې د محلي کرېډټ کارټونو له لارې زیات کړي.

هغه هېوادونه چې ام ټي ان پکې فعالیت کوي په دې ډول دي: (افغانستان، ایران، یمن، سوډان، قبرس او سوریه).

اړوندې لیدنې