وړاندیزونه

کورنیو شمېرو ته د ام ټي ان د ټیټو شویو بیو وړاندیز

عمومي کتنه:

د خدمت/ برنډ نوم: کورنیو شمېرو ته د ام ټي ان د ټیټو شویو بیو وړاندیز

د ام ټي ان د ټیټو شویو بیو وړاندیز یو غږیز وړاندیز دی چې د بازار تقاضا ته په پام سره د مخکې اداینې پيرودونکو لپاره جوړ شوی دی.  د دې وړاندیز په مرسته د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې پیرودونکي کولای شي ټولو کورنیو شمېرو ته د 4 افغانیو ورځني فیس په بدل کې دقیقه په 1.5 افغانۍ اړیکه ونیسي. ورځنی فیس هره ورځ د پیرودونکي له اصلي حساب څخه ګرځول کیږي.

د ګډون لپاره پیرودونکی باید د لیکلي پيغام په پاڼه کې 1 ولیکي او د 513 شمېرې ته یې واستوي.

د وړاندیز جزئیات

د وړاندیز نوم د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې کورنیو شمېرو ته اړیکې د لګښت پیل ورځنی فیس د اعتبار موده
کورنیو شمېرو ته د ټیټو شویو بیو وړاندیز 1.50 افغانۍ 1.50 افغانۍ 60ثانیې 4 افغانۍ 1 ورځ

 

 

آیا کومه پوښتنه لرئ؟

د ام ټي ان د ټیټو شویو بیو وړاندیز یو غږیز وړاندیز دی چې د بازار تقاضا ته په پام سره د مخکې اداینې پيرودونکو لپاره جوړ شوی دی.  د دې وړاندیز په مرسته د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې پیرودونکي کولای شئ ټولو کورنیو شمېرو ته د 4 افغانیو ورځني فیس په بدل کې دقیقه په 1.5 افغانۍ اړیکه ونیسي. ورځنی فیس هره ورځ د پیرودونکي له اصلي حساب څخه ګرځول کیږي.

کورنیو شمېرو ته د ام ټي ان د ټیټو شویو بیو په وړاندیز کې ګډون کول 4 افغانۍ لګښت لري.

په دې وړاندیز کې د ګډون کولو لپاره پیرودونکی باید د لیکلي پيغام په پاڼه کې 1 ولیکي او د 513 شمېرې ته یې واستوي.

نه، دا وړاندیز د ام ټي ان په شمول ټولو کورنیو شمېرو ته د لاسرسي وړ دی.

نه، دا وړاندیز یوازې کورنیو شمېرو ته د لاسرسي وړ دی.

نه، دا وړاندیز یوازې د مخکې اداینې پیرودونکو لپاره د لاسرسي وړ دی.

دا وړاندیز د ګډون ورځو ته په کتو اعتبار لري ( په وړاندیز کې ګډون هر ورځ نوی کیږي نو په دې آساس هر ځل ګډون یوه ورځ اعتبار لري)

نه، له غیر فعالولو پرته په دې وړاندیز کې بیا ځلي ګډون شتون نه لري.

اړونده وړاندیزونه