څه ډول کولای شو د پیرل شویو توکو پیسې د ام ټي ان مومو له لارې ادا کړو؟

 1. ۲۲۲#* ډایل کړئ
 2. له مینو څخه 3 آپشن وټاکئ ( اداینې)
 3. 2 آپشن وټاکئ (پرچون اداینې)
 4. 1 آپشن وټاکئ( د پلورونکي اداینه)
 5. د پلورونکي شمېره ولیکئ
 6. اندازه ولیکئ
 7. د مومو پین کوډ ولیکئ
 8. تاسو به په بریالیتوب سره د پلورونکي د اداینې د تر سره کېدو په اړه د لیکلي پیغام له لارې یوه خبرتیا تر لاسه کړئ

څه ډول کولای شو چې پلورونکی شو؟

د پلورونکي کېدو لپاره څو ساده ګامه شتون لري

د ام ټي ان د خدمتونو تر ټولو نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ

استازي ته لاندې اسناد ور کړئ

 • پېژندپاڼه
 • د کاري جواز اصل
 • د سوداګرۍ د ثبت اسناد ور کړئ
 • شرایط او مقررات ومنئ(د مومو د استازي هوکړه لیک ډک کړئ)
 • انځور د پاسپورټ په اندازه