وړاندیزونه

شپنی وړاندیز

د ام ټي ان د نوي شپني وړاندیز سره د مخکې اداینې پیرودونکي کولای شي د شپې له 10 څخه د سهار تر  6 پورې د 3 افغانیو ورځني فیس په بدل کې دقیقه په 0.10 افغانۍ د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې ونیسي، لیکلي پیغامونه واستوي او له هر ام بي انټرنټ څخه ګټه واخلي.

  • دا وړاندیز په اتومات ډول بیا ځلي نوی کیږي
  • د دې وړاندیز د فعالولو لپاره په پیغام پاڼه کې 1 ولیکئ او د 1212 شمېرې ته یې واستوئ.
  • د غیر فعالولو لپاره U د 1212 شمېرې ته واستوئ.

اړونده وړاندیزونه