اتل

له اتل سره تاسو هم اتل شئ

له اتل سره تاسو هم اتل شئ

موږ سره یوځای ښه یو

له ام ټي ان اتل سره تاسو کولای شئ خپل د خوښې وړ غږیزې او انټرنټ بکسې جوړې کړئ.

247#* ډایل کړئ او خپل د خوښې وړ بکسه جوړه کړئ.

اتل ته د خپلې اوسنۍ بکسې د بدلولو لپاره د 30 افغانیو په بدل کې *775#  ډایل کړئ.

په هر ځای کې له تاسو سره