د انټرنټ یو ساعته بکسه:

اوس ام ټي ان د انټرنټ یو ساعته بکسه په مناسبه بیه یعنې هر ساعت د 15 افغانیو په بدل کې وړاندې کوي. د ام ټي ان له انټرنټ سره په هر ځای کې له خپلو ملګرو، د کورنۍ غړو  او سوداګرۍ سره ونښلئ.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول
یوساعته  1200 ام بي 15 افغانۍ 1 ساعته 61#*247*

یو ساعته انټرنټ بکسه بیا ځلي نه نوې کیږي.

ورځنۍ بکسه:

آیا غواړئ له انټرنټ څخه ګټه واخلئ؟ اوس د ام ټي ان د 2G او 3G د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د 24 ساعتونو لپاره زموږ ورځنۍ بکسه په کم لګښت سره تر لاسه کړي، د ام ټي ان د انټرنټ له ورځنۍ بکسې سره تاسو کولای شئ په هر ځای کې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره اړیکه ونیسئ.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول
ورځنۍ 140 ام بي 15 افغانۍ 24 ساعته 12#*247* 8#*247*

په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل: هو

پیرودونکی کولای شي د خپلې بکسې پاتې انټرنټ او اعتبار موده د #7*247* په ډایلولو، #247* په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو سره او یا 7 د 247 شمېرې ته په استولو سره وګوري.

اونیزه بکسه:

آیا غواړئ له وروستیو پیښو څخه خبر شئ، په انټرنټ کې معلومات وپلټۍ او په ټولنیزو رسنیو کې فعال و اوسئ؟ (د ام ټي ان افغانستان د 3G او 2G   د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي، پرته له دې چې د ډېر لګښت په اړه اندیښنه وکړي زموږ نوې اونیزه بکسه تر لاسه کړي.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول
اونیزه 830 ام بي 89 افغانۍ 7 ورځې 22#*247* 8#*247*

په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل: هو

پیرودونکی کولای شي د خپلې بکسې پاتې انټرنټ او اعتبار موده د #7*247* په ډایلولو، #247* په ډایلولو او وروسته د 7 تڼۍ په کیکاږلو سره او یا 7 د 247 شمېرې ته په استولو سره وګوري.

اړوند محصولات

Cash

انټرنټ بکسې

یو ساعته – ورځنۍ او اونیزه بکسهCash

انټرنټ بکسې

میاشتنۍ بکسېCash

انټرنټ بکسې

شپنۍ بکسه