د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. ورځنۍ بکسه وټاکئ او د 85 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ. د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. ورځنۍ بکسه وټاکئ او د 8 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په کوچنۍ ورځنۍ بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 7 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړئ.

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په  ورځنۍ بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 2 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړئ.

لګښت:

د غږیزو اړیکو او لیکلو پیغامونو ورځنۍ بکسې

د غږیزو اړیکو ورځنۍ بکسې

بکسې بیه  دقیقې هره دقیقه لګښت
کوچنۍ ورځنۍ 5 افغانۍ 8 0.63
ورځنۍ 25 افغانۍ 85 0.29

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

  • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړئ.
  • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #18*789* ډایل کړئ
  • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #25*789* ډایل کړئ
  • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
  • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږي

اړوند محصولات

Cash

غږیزې بکسې

ایران هېواد ته د غږیزو اړیکو بکسېCash

غږیزې بکسې

یو ساعته بکسهCash

غږیزې بکسې

ورځنۍ بکسې