آیا په انټرنټ کې د معلوماتو د پلټلو لپاره لویې بکسې غواړئ؟ د لویو او زیاتو ګټو لرونکو انټرنټي بکسو په مرسته معلومات وپلټئ؟ اوس د ام ټي ان افغانستان د 2G او 3G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي، زموږ میاشتنۍ انټرنټ بکسې په کمه بیه له وړیا ګټو سره تر لاسه کړي. د ام ټي ان له میاشتنیو انټرنټ بکسو سره په هر ځای کې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره اړیکه نیولای شئ؟

څه ډول کارول کیږي؟

له دې غوره وړاندیزونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید تاسو د ام ټي ان پیرودونکی یاست.

د ام ټي ان په میاشتنۍ انټرنټي بکسه کې ګډون وکړئ او له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته وړیا دقیقې، وړیا لیکلي پیغامونه او د فیسبوک لپاره وړیا انټرنټ تر لاسه کړئ.

دا بکسه د ام ټي ان د 2G او 3G او  د مخکې اداینې او وروسته اداینې پيرودونکي لپاره په ټول افغانستان کې د لاسرسۍ وړ ده.

د بکسې نوم اندازه بیه د اعتبار موده فعالول غیر فعالول د بکسې د پاتې انټرنټ او اعتبار مودې معلومول په اتومات ډول بیا ځلي نوي کیدل
میاشتنۍ 1 1 جی بی 110 افغانۍ 30 ورځې 30#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 2 2 جی بی 220 افغانۍ 30 ورځې 31#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 3 3 جی بی 330 افغانۍ 30 ورځې 52#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 4 4 جی بی 440 افغانۍ 30 ورځې 32#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 5 5 جی بی 499 افغانۍ 30 ورځې 53#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 6 8 جی بی 725 افغانۍ 30 ورځې 33#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 7 15 جی بی 1399 افغانۍ 30 ورځې 34#*344* 8#*344* 7#*344* هو
میاشتنۍ 8 30 جی بی 2699افغانۍ 30 ورځې 36#*344* 8#*344* 7#*344* هو

شرایط او مقررات:

د ام ټي ان افغانستان د 2G او 3G  د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پيرودونکي کولای شي د انټرنټ په میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.

پیرودونکي کولای شي په میاشتنۍ انټرنټي بکسه کې، د فعالولو له ټولو لارو څخه په استفادې ګډون وکړي.

د ټولو میاشتنیو بکسو د اعتبار موده 30 ورځې ده.

پیرودونکي اجازه لري چې په څو میاشتنیو بکسو کې ګډون وکړي.

له یوې څخه په زیاتو میاشتنیو بکسو کې د ګډون په صورت کې د پيرودونکي ټول انټرنټ جمع کیږي او د اعتبار موده تر 30 ورځو پورې رسیږي.

که چیرې پیرودونکی په یوه میاشتنۍ بکسه کې ګډون کړی وي کولای شي، په نورو میاشتنیو بکسو کې هم ګډون وکړي.

په پورته ذکر شوي حالت کې د هرې بکسې انټرنټ د هغې بکسې د لومړیتوب پر بنسټ لګول کیږي او هره بکسه د خپل اعتبار مودې له بشپړیدو سره سمه ختمیږي.

د انټرنټ میاشتنۍ بکسه له ختمېدو وروسته په اتومات ډول بیا ځلي نوې کیږي.

اتومات بیا ځلي نوي کېدل په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې د پلي کېدو وړ دي.

د پیرودونکي په حساب کې د کافې اندازې کریډټو د نشتون په صورت کې په اتومات ډول د بکسې بیا نوي کېدل تر 72 ساعتونو پورې ځنډیږي. که پیرودونکی په ټاکل شوې موده کې خپل حساب ته کریډټ زیات کړي، کولای شي په اتومات ډول په وروستۍ فعاله شوې بکسه کې ګډون وکړي.

پيرودونکی د غیر فعالولو د ټولو لارو لکه: د #8*344* مستقمې USSD له لارې، #344* په ډایلولو او وروسته د ۸ او 1ټڼۍ په کیکاږلو او یا D د 344 شمېرې ته په استولو سره میاشتنۍ بکسه غیر فعاله کړي.

غیر فعالول د پیرودونکي په پاتې انټرنټ باندې د بکسې د اعتبار مودې تر ختمېدو پورې اغیز نه لري.

غیر فعالول یوازې په اتومات ډول د بیا ځلي نوي کیدو مخنیوی کوي.

د بکسې د اعتبار مودې د پای ته رسېدو وروسته، پاتې انټرنټ له پيرودونکو څخه ګرځول کیږي.

پيرودونکی کولای شي د خپل بکسې د اعتبار مودې او پاتې انټرنټ د معلومولو لپاره د #7*344* په ډایلولو، #344* په ډایلولو او وروسته د ۷ تڼۍ په کیکاږلو او یا 7 د 344 شمېرې ته په استولو سره وګورئ.

په 3.4 جي بي انټرنټ بکسه کې 500 ام بي یوازې د فیسبوک اپلیکشن له لارې د استفادې وړ دی.

په 8.5 جي بي انټرنټ بکسه کې 500 ام بي یوازې د فیسبوک اپلیکشن له لارې د استفادې وړ دی.

150 وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونو یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د استفادې وړ دي.

د7.3 جي بي میاشتنۍ بکسې وړیا دقیقې او لیکلي پیغامونه د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ دي

اړوند محصولات

Cash

انټرنټ بکسې

یو ساعته – ورځنۍ او اونیزه بکسهCash

انټرنټ بکسې

میاشتنۍ بکسېCash

انټرنټ بکسې

شپنۍ بکسه