آیا تاسو په منظم ډول پیغامونه استوئ؟ زموږ د پیغامونو د اونیزې بکسې سره تاسو کولای شئ چې د کم لګښت په بدل کې د ام ټي ان شمېرو ته  5000 اونیز پیغامونه واستوئ. همدا نن ګډون وکړئ او د پیغامونو استول پیل کړئ.

د فعالولو طریقه:

د اونیزو پیغامونو په بکسه کې د ګډون لپاره #676* ډایل کړئ او له 2 سره ځواب ورکړئ او یا لاندې جدول ته مراجعه وکړئ.

 

بکسې بیه د لیکلو پیغامونو شمېر د اعتبار موده د پیغامونو معلومول د لیکلي پیغام له لارې فعالول د لیکلي پیغام له لارې غیر فعالول
اوونیزه 35 افغانی 5000 7 ورځ 93#*789* 2 د676 شمېرې ته واستوئ 5 د 676 شمېرې ته واستوئ

 

اړوند محصولات

Cash

لیکلو پیغامونو بکسې

ورځنۍ بکسېCash

لیکلو پیغامونو بکسې

اوونیزې بکسېCash

لیکلو پیغامونو بکسې

میاشتینۍ