له یوه شخص څخه بل ته د ام ټي ان مومو له لارې په لږ لګښت د پیسو استول

د معاملې حد، 20 معاملې په یوه ورځ کېتعرفهډیره اندازهلږ اندازه
دوه معاملې وړیا او 18نورې معاملې 0.2% لګښت لريوړیا501
دوه معاملې وړیا او 18نورې معاملې 0.2% لګښت لريوړیا10051
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%250101
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%500251
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%1,000501
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%5,0001,001
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%10,0005,001
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%25,00010,001
20 معاملې په یوه ورځ کې0.2%50,00025,001

د مومو حساب د فعالولو لپاره #222* ډایل کړئ او د نورو معلوماتو لپاره له 779 شمېرې سره اړیکه ټینګه کړئ.

د ام ټي ان مومو ښه راغلاست ځانګړی وړاندیز یوازې د نویو پیرودونکو لپاره!

د مومو حساب فعال کړئ، د 6 میاشتو لپاره د مومو له لارې د کریډټو او بکسو په پیرلو سره %100 اضافي ګټې ترلاسه کړئ او د مومو پیرودونکو ته له لګښت پرته پیسې واستوئ.

د مومو له خدمتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د #222* شمېره ډایله کړئ یا د MoMo اپلېکېشن وکاروئ.

نوي پیرودونکي کولای شي د مومو حساب له فعالولو څخه 30 ورځې وروسته له دې وړاندیز څخه ګټه واخلي.

بیهد اضافي ګټو د اعتبار مودهټولیزه اندازهاضافي ګټېبکسې
499 افغانۍ7 ورځې8400 دقیقې4200 دقیقېمیاشتنۍ 4200 دقیقې
150 افغانۍ3 ورځې1700 دقیقې850 دقیقېاونیزې 850 دقیقې
150 افغانۍ3 ورځې840 دقیقې420 دقیقېاونیزې 420 دقیقې
25 افغانۍ1 ورځې170 دقیقې85 دقیقېورځنۍ 85 دقیقې
5 افغانۍ1 ورځې16 دقیقې8 دقیقېورځنۍ 8 دقیقې
220 افغانۍ7 ورځې4GB2GB2GB میاشتنۍ
330 افغانۍ7 ورځې6GB3GB3GB میاشتنۍ
440 افغانۍ7 ورځې8GB4GB4GB میاشتنۍ
899 افغانۍ7 ورځې30GB15GB15GB میاشتنۍ
1099 افغانۍ7 ورځې40GB20GB20GB میاشتنۍ
1499 افغانۍ7 ورځې60GB30GB30GB میاشتنۍ
89 افغانۍ3 ورځې1660MB830MB 830MB اونیزې
18 افغانۍ3 ورځې340MB170MB170MB اونیزې
15 افغانۍ1 ورځې280MB140MB140MB ورځنۍ
5 افغانۍ1 ورځې100MB50MB50MB ورځنۍ

کله چې کرېډټ تمامېږي، د مومو ملګری مو په کارېږي!

خپل د مومو ملګري ته مراجعه وکړئ او د کرېډټ په پیرلو سره اضافي ګټې ترلاسه کړئ!

%50 اضافي کرېډټ د ام ټي ان شمېرو ته

%5 اضافي کرېډټ د هر ډول استفادې لپاره

اوس د ام ټي ان افغانستان ټول پیرودونکي کولای شي خپل د مومو ملګري له لارې د کرېډټ په پیرلو سره %5 اضافي کرېډټ د هر ډول استفادې لپاره او %50 اضافي کرېډټ د ام ټي ان شمېرو لپاره ترلاسه کړي.

خپل ځان او نورو ته د ام ټي ان مومو له لارې د کرېډټو پیرلو لپاره *222# ډایل کړئ.

د مومو ځانګړې بکسې

!میاشتنۍ بکسې د مومو له لارې فعالې کړئ او 100% اضافي ګټې ترلاسه کړئ


بکسې اضافي ګټې ټولیزه اندازه بیه
1GB 1GB 2GB 110 افغانۍ
5GB 5GB 10GB 499 افغانۍ
8GB 8GB 16GB 725 افغانۍ
475MB 475MB 950MB 50 افغانۍ
1100 دقیقې 1100 دقیقې 2200 دقیقې 200 افغانۍ
.تاسو کولای شئ دا بکسې د #222* او یا د ام ټي ان مومو اپلېکېشن له لارې فعالې کړئ
* .اضافي ګټې د 14 ورځو لپاره اعتبار لري
په هرځای کې له تاسو سره

چټکې او خوندي مالي معاملې یوازې له ام ټي ان مومو سره

 • د کارکوونکو د معاشونو اداینې
 • د بشري مرستو وېش
 • د هېواد ګوټ ګوټ ته د پیسو استول/ ترلاسه کول
 • د عملیاتي لګښتونو اداینې

د مومو حساب د پرانیستنې لپاره د ام ټي ان د پیرودونکو د خدمتونو نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ. د لا ډېرو معلوماتو لپاره له 777 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.
برښنالیک: MoMo.Business@mtn.com

دام ټي ان مومودتعرفې

د ام ټي ان مومو د تعرفې جدول

د ام ټي ان مومو د خدمتونو د تعرفو کچې په لاندې ډول دي

نغدو پیسو ته اړتیا نشته
یوازې له مومو سره یې ادا کړئ!

222#* په وړیا ډول ډایل کړئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره له 799 شمېرې سره اړیکه ونیسئ
په هر ځای کې له تاسو سره

له یوه شخص څخه بل شخص ته د پیسو استول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
1 50 1.2%
51 100 1.2%
101 250 1.2%
251 500 1.2%
501 1,000 1.2%
1,001 5,000 50
5,001 10,000 50 افغانۍ
10,001 25,000 50 افغانۍ
25,001 50,000 50 افغانۍ
د مومو حساب ته د پیسو ډیرول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
1 50 وړیا
51 100 وړیا
101 250 وړیا
251 500 وړیا
501 1,000 وړیا
1,001 5,000 وړیا
5,001 10,000 وړیا
10,001 25,000 وړیا
25,001 50,000 وړیا
50,001 300,000 وړیا
300,001 500,000 وړیا
له مومو حساب څخه د نغدو پیسو ترلاسه کول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
1 50 2.50%
51 100 2.50%
101 250 2.50%
251 500 2.50%
501 1,000 2.50%
1,001 5,000 2.50%
5,001 10,000 625 افغانۍ
10,001 25,000 625 افغانۍ
25,001 50,000 625 افغانۍ
50,001 300,000 625 افغانۍ
300,001 500,000 625 افغانۍ
 
د برښنا بل ادا کول
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
هره اندازه هر اندازه وړیا
له بانکي حساب څخه مومو ته د پیسو لېږدول
تعرفه
وړیا
له مومو څخه بانکي حساب ته د پیسو لېږدول
تعرفه
0.01%
 
د ام ټي ان په بکسو کې ګډون
50% اضافي دقیقې او انټرنټ
د کرېډټو پیرل
50% اضافي کرېډټ
هغه شخص ته د پیسو لېږد چې
د ام ټي ان پیرودونکی نه دی
لږه اندازه ډیره اندازه تعرفه
50 1,000 6 افغانۍ
1,001 5,000 11 افغانۍ
5,001 7,500 25 افغانۍ

د پیرودونکو لپاره د ام ټي ان مومو د لاسرسي وړ خدمتونه

د پیرودونکو لپاره د ام ټي ان مومو د لاسرسي وړ خدمتونه

۱- د پیسو استول او ترلاسه کول

۲- د کرېډټو او بکسو پیرل

۳- د برښنا د بل ادا کول

۴- د پلورونکي اداینه

۵- له بانک څخه د پیسو لېږد رالېږد

۶- د نغدو پیسو ډېرول او ترلاسه کول

په ام ټي ان مومو کې خپل ځان څه ډول راجستر کړو؟

په ام ټي ان مومو کې د ځان راجستر کولو لپاره د ام ټي ان سیمه اییز استازي، د مومو استازي او یا د ام ټي ان د پیرودونکو د خدمتونو څانګې ته مراجعه وکړئ

 1.  د پېژندنې د کارت اصلي او کاپي
 2. د پاسپورټ په اندازه یو انځور
 3. د ام ټي ان د سیمه اییز استازي او یا د مومو استازي لخوا د پیرودونکي د هوکړې فورم چې د مومو د خدمت او د هغې د شرایطو او مقرراتو د منلو ښکارندویي کوي ډک او لاسلیک کړئ.

خپل د برښنا بل څه ډول ادا کړو؟

اړتیا نشته چې د خپل برښنا بل د ادا کولو لپاره په اوږدو لیکلو کې منتظر پاتې شئ. تاسو کولای شئ د خپل برښنا بل د خپل مومو حساب له لارې له یوې دقیقې څخه په کم وخت کې په مستقیم ډول په هر وخت او هر ځای کې ادا کړئ.

 1. ۲۲۲#* ډایل کړئ
 2. له مینو څخه ۳  آپشن وټاکئ
 3. دګتې اخیستنې وړ توکي ۱  آپشن وټاکئ
 4. د افغانستان برښنا شرکت ۱  آپشن وټاکئ
 5. د بل شمېره ولیکۍ
 6. د مومو پین کوډ ولیکئ

تاسو به یوه خبرتیا د وروستیو معاملو له لېست سره تر لاسه کړئ.