از آنجاییکه تاثیرات تغییر اقلیم بطور فزاینده در سراسر جهان قابل مشاهده است، ام تی ان بر مزایای یک سیارۀ سالم باور دارد و متعهد است که انتشار گازات گلخانه یی را الی سال 2040 به صفر تقلیل دهد.

با گرم شدن کرۀ زمین تاثیرات آن بالای کشور ها، جوامع و مردم در سراسر جهان بیشتر گردیده، ام تی ان اهداف استوار بر ساینس را تعین نموده که بر اساس آن انتشار گازات گلخانه یی (TCO_2e) را در مرحلۀ 1، 2 و 3 الی سال 2030 به %47 تقلیل دهد.

رالف موپیتا (Ralph Mupita) رییس اجرایوی ام تی ان گروپ گفت: “همانگونه که ما زیربنای مخابراتی را بناء نموده ایم تا از طریق آن بهترین خدمات دیجیتلی و مالی را عرضه نماییم، باور ما این است که ترقی و موفقیت ما نباید به قیمت آیندۀ سیاره ما تمام گردد.” وی اضافه نمود: “ما باید نیازمندی های جامعۀ خود را برآروده و مشکلات را برطرف کنیم و به این ترتیب در کاهش تاثیرات تغییر اقلیم سهم خود را ادا نماییم.

اهداف کاهش گازات گلخانه یی GHG که از طریق ام تی ان تعین گردیده، با هدف سکتوری ICT مطابقت دارد. این طرح اخیراً از طریق همکاری مشترک میان نهاد فعالسازی ابتکار پایداری جهان (GESI)، (GSMA)، اتحادیۀ بین المللی مخابرات (ITU) و ابتکار اهداف مبتنی بر ساینس (SBTI) طراحی گردیده است. این اهداف از هدف اصلی توافقنامۀ پاریس که همانا پاسخ جهانی به تهدید تغییر اقلیم است، پشتیبانی می‌نمایند.

ام تی ان به منظور تحقق اهداف خویش پروگرام پروژۀ صفر (Project Zero program ) را آغاز نموده تا با استفاده از تکنالوژی جدید و با همکاری شرکای خدمت، تجارت خویش را پایدار نماید. این کار با استفادۀ اعظمی از انرژی، کاهش انتشار کاربن، کاهش خطر و کنترول هزینه ممکن است. این پروگرام راه حل های قابل تجدید، تکنالوژی جدید موثر و ذخیرۀ انرژی را اولویت بندی میکند.

چارلس مالاپیسی (Charles Molapisi) رییس تکنالوژی و سیستم های معلوماتی ام تی ان گروپ گفت: “شرکت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شبکه های مخابراتی توانایی آنرا دارند که با تلاش های کم ساختن سطح انتشار کاربن همکاری کنند.” وی در ادامۀ سخنان خویش افزود: “ما خرسند هستیم که پروژۀ صفر (Project Zero) در حال عملی شدن است و موثریت انرژی و کاهش متداوم کاربن را بطور فعال هدایت می‌نماید.”

GSMA از موضع ساینس درمورد واقعیت های تغییرات اقلیمی و محدود سازی انتشار گازات گلخانه یی که در توافقنامۀ پاریس تعین گردیده، پشتیبانی میکند. ام تی ان عضوی از نیروی کاری اقدام علیه تغییرات اقلیمی GSMA است و در سطح صنعت موبایل پلان دارد که انتشار گازات گلخانه یی را به حد صفر برساند. هدف از این کار تضمین یک آیندۀ پایدار و عاری از گاز کاربن است.

موپیتا (Mupita) در اخیر سخنان خویش گفت: “ما برای باب بعدی داستان ام تی ان خرسند هستیم و درک کردیم که باید فعالیت خویش را بطور متداوم ادامه دهیم. ما در افریقا و شرق میانه میتوانیم همکاری های موثر داشته باشیم و تاثیرات تغییر اقلیم را کاهش دهیم، به همین دلیل ما تعهد می‌نماییم که حد اکثر الی پایان سال 2040 اندازۀ انتشار گازات گلخانه یی را به صفر تقلیل دهیم.

در مورد ام تی ان گروپ

ام تی ان گروپ در سال 1994 به فعالیت آغاز نمود، منحیث یک شبکۀ پیشتاز مخابراتی با دید واضح مشترکین خود را در کشور های افریقایی و شرق میانه با جهان دیجیتلی وصل مینماید. باور ما این است که همه حق دارند از مزایای یک زندگی عصری مستفید شوند. ام تی ان در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک “MTN” ثبت گردیده. تمرکز عمدۀ ما با دنبال نمودن استراتیژی BRIGHT  روی بهتر سازی کیفیت انترنت و وسعت بخشیدن به تجارت دیجیتل میباشد. برای معلومات بیشتر از طریق مجرا های ذیل با ما به تماس شوید و ام تی ان را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
https://twitter.com/mtnaf
https://www.instagram.com/MTNAF/
https://www.facebook.com/MTN.Afghanistan
https://www.linkedin.com/company/mtn-afghanistan
https://www.mtn.com.af


Related News