ام تی ان افغانستان

Y’ello Points

در ارتباط باشید

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه برنامه MTN MoMo برای iOS و Android در دسترس است.

Download from Apple App Store Download from Google Play store