شخصی

MyMTN اپلیکیشن

یک کلیک تا خدمات و محصولات ام تی ان
با اپلیکیشن My MTNA شما میتوانید بطور سریع و آسان به خدمات و محصولات ام تی ان چون فعالسازی بسته‌ها، ارسال کریدت، مشاهدۀ صورت حساب و غیره دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن My MTNA را همین حالا از Google Play و App Store دانلود نمایید.


Google App

App Store
 1. . اپلیکیشن my MTNA را با کلیک نمودن روی لینک Download از گوگل پلی دانلود نمایید.
 2. . اپلیکیشن را نصب و باز نمایید.
 3. . به برقراری و تنظیم تماس های تلیفونی اجازه دهید.
 4. . به ارسال نمودن و مشاهدۀ پیام ها اجازه دهید.
 5. . نمایش صفحه را آغاز نمایید.
 6. در صفحۀ خوش آمدید بالای ادامه کلیک کنید:
 7. در صفحۀ اجازه بالای ادامه کلیک کنید:
 8.  در صفحۀ دسترسی یابی بالای “my MTNA” کلیک کنید:
 9. . “my MTNA” را فعال سازید، سپس الی برگشت دوباره به اپلیکیشن بالای برگشت کلیک کنید:
 10.  صبر کنید اپلیکیشن برای استفادۀ بار نخست آماده میشود:
 11. با صفحات اجتماعی یا ایمیل ادرس خویش اشتراک کنید:
 12. به “my MTNA” اجازه دهید تا به مخاطبین شما دسترسی یابد:
 13. . ایمیل ادرس، نام و تخلص تانرا بنویسید بعداً بالای ادامه کلیک کنید:
 14. با مخاطبین ایکه شما میخواهید در تماس باشید آنرا انتخاب نمایید و بالای FINISH کلیک کنید.
 15. شریک سازی یا دعوت از طریق پیام کتبی را تایید نمایید و بالای بلی کلیک کنید:
 16. نمایش صفحۀ اصلی:
 17. برای فعالسازی بسته های صوتی، انترنت و یا پیام کتبی بالای یکی از گزینه های موجود کلیک کنید:
 18. بالای کلید فعالسازی کلیک کنید یک پیام تاییدی را به زودی دریافت خواهید کرد.

موضوعات مرتبط