ام تی ان مومو

چگونه میتوانید؟

Personal

تعرفه ام تی ان مومو

Personal

خدمات قابل دسترس ام تی ان مومو برای مشترکین

Personal

چطور می توانیم زبان حساب ام تی ان موموی خویش را تغییر دهیم؟

Personal

چطور می توانیم حساب ام تی ان موموی خویش را معلوم نماییم؟

Personal

چطور میتوانیم خود را در ام تی ان مومو راجستر نماییم؟

Personal

چطور میتوانیم بل برق را پرداخت نماییم؟

Personal

چطور می توانیم به شخصی که از ام تی ان مومو استفاده می کند، پول ارسال نماییم؟

Personal

چطور می توانیم به شخصی که از ام تی ان مومو استفاده نمی کند، پول ارسال نماییم؟

Merchant

چطور میتوانیم در بدل خریداری اموال پول پرداخت نماییم؟

Personal

پین کود موموی خویش را چطور تغیر دهم؟

Personal

چطور میتوانیم تاییدات در حال انتظار خویش را مشاهده نماییم؟

Personal

چطور می توانیم آخرین معاملۀ حساب ام تی ان موموی خویش را مشاهده نماییم؟

Personal

چطور میتوانیم زبان را تغیر دهیم؟

Personal

پنجاه فیصد فواید رایگان با خرید کریدت و بسته ها از طریق ام تی ان مومو

Personal

خدمات مالی بانکی چیست؟

Personal

چطور میتوانم از حساب موموی خویش پول نقد بردارم؟

Agent

چطور میتوانم نماینده شوم؟

Merchant

چطور میتوانم فروشنده شوم؟

Personal

چطور میتوانم در موبایل خویش پول اضافه نمایم؟

Personal

چطور می توانیم از طریق ام تی ان مومو کریدت خریداری نماییم؟

Corporate

تاجران

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه برنامه MTN MoMo برای iOS و Android در دسترس است.

Download from Apple App Store Download from Google Play store