آغاز

خدمات مشتریان

ام تی ان افغانستان همواره تلاش دارد تا بهترین خدمات را به مشتریان خویش مطابق درخواست آنها عرضه نماید. لطفاً شکایات، پیشنهادات و تجارب خویش را از خدمات و محصولات ما از طریق چت زنده، پیام شخصی و کمنت با ما شریک سازید.

خدمات مشتریان

Skype

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

IMO

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

Viber

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

WhatsApp

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+