ام تی ان افغانستان

تماس با ما

ما اینجا هستیم تا هر وقت با شما کمک کنیم! با ما تماس بگیرید.

آدرس

ام تی ان افغانستان، پارک پلازا، مقابل پارک شهر نو، کابل، افغانستان

شماره های تماس

مشترکین پس پرداخت: 777

مشترکین پیش پرداخت: 779

مشترکین ام تی ان:

0771111779, 0772111779

مشترکین جهانی و دیگر شبکه ها:

0772222779(93+)

خدمات مشتریان

شماره کوتاه: ۷۷۹
شماره :۷۷۲۲۲۲۷۷۹(۹۳+)

ایمیل آدرس

خدمات مشتریان:

customerservices.af@mtn.com

فروشات:
hayatullah.maqsoodi@mtn.com

بازاریابی:
digitalmarketing.af@mtn.com

مومو:
MoMo.Business@mtn.com