ام تی ان کمک ۱۴ بیلیون پول افریقایی خویش را برای سال ۲۰۱۹ اعلام نمود

جوهانسبورگ – ام تی ان برای سال ۲۰۱۹ پروگرام کمکی خویش را اعلان نمود هدف از این پروگرام ساده سازی اسهام، کاهش قرضه و خطر، دوباره بدست آوردن قرضه ها و در سه سال آینده واضح سازی روند بدست آوری ۱۵ بیلیون پول افریقایی میباشد.

در آغاز این سال ام تی ان علاوه بر بدست آوردن عواید خود و دریافت ۲.۱ بیلیون پول افریقایی در شرکت های Amadeus، Travel start حالا سایر معاملات را انجام داده که تا حالا عواید خویش را از درک کمک های خویش به ۱۴ ملیارد پول افریقایی رسانده.

در مرحله نخست ام تی ان در شرکت های گانا و یوگاندا به هدف مدیریت ۴۹ فیصد سهم خویش با یک شرکت فرعی امریکایی یک توافق را به ارزش ۵۳۲ میلیون دالر امریکایی به امضا رسانیده در ربع اول سال ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید. در مرحه دوهم ام تی ان تایید میکند که ام تی ان نایجیریا تادیه اسهام ترجیحی خویش را که درسال ۲۰۱۹ مبلغ ۳۱۵ میلیون دالر را بدست آورده تکمیل نموده.

Rob Shuter رییس عمومی ام تی ان گروپ در این مورد گفت: ام تی ان با اتمام این معاملات در ۱۲ ماه آینده حد اقل ۱۴ بیلیون پول افریقایی را بدست خواهد آورد. ساده سازی روند بدست آوری عواید یکی از اهداف ستراتیژیک ما است و امیدوار هستیم که در سال ۲۰۲۰ در این بخش بیشتر پیشرفت کنیم.

درباره ام تی ان گروپ

ام تی ان گروپ در سال ۱۹۹۴ منحیث شبکۀ مخابراتی پیشتاز در بازار با دید واضح آغاز به فعالیت کرد. دیدگاه ام تی ان این است که در سر تاسر ۲۱ کشور در افریقا و شرق میانه ۲۴۰ میلیون مشتری خویش را با جهان دیجیتل و عصری وصل سازد. باور ما این است که همه مستحق آن است که از مزایای زندگی عصری و متصل بهره مند شوند. ام تی ان گروپ در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک ام تی ان ثبت و راجستر گردیده. ما ستراتیژی BRIGHT خویش را با تمرکز بیشتر روی توسعه انترنت، بهبود کیفیت شبکه و تجارت دیجیتلی پیش میبریم.


Related News