ام تی ان گروپ از تغیرات در رهبری این شبکه خبر میدهد

جوهانسبورگ – ام تی ان گروپ اعلان نمود که فیلیپ وان دالسین رییس عمومی ام تی ان زامبیا در اخیر سپتمبر ام تی ان را ترک خواهد کرد. فیلیپ در سال ۲۰۱۲ منحیث رییس عمومی ام تی ان قبرس تقرر یافت. در ماه جنوری سال جاری به ام تی ان زامبیا تبدیل گردید و منحیث رییس عمومی این شبکه گماشته شد.

رییس روندا برت هوکفر بعد از وان دالسین ریاست ام تی ان زامبیا را بر عهده خواهد داشت و در ماه اکتوبر رسماً کار خویش را آغاز خواهد کرد. هوکفر مدیر ارشد مخابرات تجارتی با تجربۀ وسیع در بخش تجارت سیار، ثابت و اشتراکی میباشد. ام تی ان همچنان اعلام نمود که میتوا کایمبا ان جی امبی منحیث رییس جدید ام تی ان روندا تقرر یافته. ان جی امبی یک رهبر مجرب که دارای بیش از ۱۰ سال تجربه در عرصه مخابرات است دوباره به ام تی ان برگشته، او قبلاً منحیث رییس بازاریابی ام تی ان بینین ایفای وظیفه نموده و همچنان به سایر پوست های کلیدی ام تی ان زامبیا کار کرده. خانم بینین یک بگروند قوی در عرصۀ تجارت و تکنالوژی دارد، همچنان در راه اندازی ستراتیژی ترقی در تجارت و ترقی تیم های کاری به سویۀ بلند نیز بگروند کاری دارد. او در بخش رهبری صنعت مخابراتی نیز تجربه دارد.

ان جی امبی که منحیث رییس آرتیل تیگو گانا ایفای وظیفه میکرد حالا با ام تی ان پیوسته. او قبلاً منحیث رییس تیگو سینیگال کار میکرد. ان جی در بخش کمپیوتر ساینس از پوهنتون جوینسو فنلند سند ماستری دارد و سند لسانس در بخش کمپیوتر ساینس از پوهنتون نامیبیا دارد.

تغیرات در Cote d’Ivoire

فریدی تچالا رییس ام تی ان Cote d’Ivoire ،  ام تی ان را در پایان سپتمبر ترک خواهد کرد. تچالا از هفده سال بدینسو با ام تی ان کار کرده و یک سفر قابل توجه را با این شبکه داشته است. بعد از ترک ام تی ان کامیرون قبل از اینکه با ام تی ان Cote d’Ivoire بپیوندد چهار سال منحیث رییس در گونیا کوناکری و کانگو برازاویل ایفای وظیفه نمود. ام تی ان به زودی جانشین تچالا را اعلان خواهد کرد.   

درباره ام تی ن گروپ

ام تی ان گروپ در سال ۱۹۹۴ منحیث شبکۀ مخابراتی پیشتاز در بازار با دید واضح آغاز به فعالت کرد. دیدگاه ام تی ان این است که در سر تاسر ۲۱ کشور در افریقا و شرق میانه ۲۴۰ میلیون مشتری خویش را با جهان دیجیتل و عصری وصل سازد. باور ما این است که همه مستحق آن است که از مزایای زندگی عصری و متصل بهره مند شوند. ام تی ان گروپ در بازار اسهام افریقای جنوبی تحت کود مشترک ام تی ان ثبت و راجستر گردیده. ما ستراتیژی BRIGHT خویش را با تمرکز بیشتر روی توسعه انترنت، بهبود کیفیت شبکه و تجارت دیجیتلی پیش میبریم.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

نومپیلو مارافو +27 (0) 83 212 4022 | Nompilo.morafo@mtn.com

کارین بایموگیشا +27 (0) 83 214 3685 | Karen.byamugisha@mtn.com

ما را دنبال نمایید:

www.twitter.com/MTNGroup

www.linkedin.com/company/mtn


Related News