سوالاتیکه مکرراً درباره کرونا پرسیده میشود

سوالات ذیل بطور مکرر پرسیده میشود که ام تی ان چطور با کرونا مبارزه میکند

محیط کاری

آیا ام تی ان واقعه مثبت مبتلا شدن کدام کارمند خویش به ویروس کرونا را ثبت نموده؟

ام تی ان ایرانسل گذارش مبتلا شدن 7 کارمند خویش را داده است.

اگر چنین باشد، در ساحات تحت پوشش ام تی ان کدام ساحه را بیشتر متضرر کرده است؟

در ساحات تحت پوشش ام تی ان ایران از این ویروس بیشتر متضرر گردیده.

آیا ام تی ان در کشور های مانند ایران دفاتر خویش را مسدود نموده؟

بلی، ام تی ان ایرانسل دفاتر خویش را مسدود نموده و کارمندانش از خانه کار میکنند.

کمپنی شما جهت مبارزه با ویروس کرونا چه تدابیر را در دست گرفته است؟

ما به منظور مصئونیت کارمندان خویش تدابیر گوناگون احتیاطی را در نظر گرفته ایم.

کار کردن از خانه

تهیه مواد ضد عفونی کننده

تهیه نمودن تسهیلات جهت معلوم نمودن درجه حرارت بدن در بعضی از دفاتر

وضع محدودیت ها بر سفر های داخلی و خارجی

ایجاد صندوق پستی برای کارمندان تا آنها بتوانند نگرانی ها و درخواست های خویش را با ما شریک سازند.

کارمندان ام تی ان که از خانه کار میکنند آیا برای مراکز خدمات مشتریان کدام راه حل موجود است؟

مراکز خدمات مشتریان ام تی ان بطور عادی به کار های خویش ادامه میدهد.

محدودیت ها بر سفر ها تا چه زمان ادامه خواهه داشت؟

زمان لغو محدودیت ها از سفر ها از طرف سازمان جهانی صحت و وزارت های صحت عامه کشور های مربوطه مشخص میگردد.

فعالیت های ام تی ان

تاثیر شان روی کار های شما چی خواهد بود؟

بالای کار های ام تی ان تا هنوز تاثیر نداشته. این برای ما ارزش حیاتی دارد که در جریان این وبا اعتبار و ثبات شبکه خویش را حفظ کنیم.

در حالی که همه در تلاش این است آیا در اسهام فعلی شما افزایش به وجود آمده؟

ما بطور دسته جمعی تلاش میکنیم که ادامه تجارت خویش را یقینی سازیم. در این زمان بحرانی عرضه خدمات کار دشوار است به این دلیل اولویت ما ادامه کار شبکه، دسترسی به وسایل و بلند بردن ظرفیت هاست.

آیا شبکه های مخابراتی افریقایی معلوماتی را بدست آورده که عرضه مبایل های هوشمند کم گردیده؟

فروشنده های موبایل های هوشمند گذارش داده که ویروس کرونا داد و ستد این موبایل ها را متاثر ساخته. ما با آنها روی یک پلان کار میکنیم که خطر ضرر کاهش دهد.

ویروس کرونا بالای تجارت شما چه نوع تاثیر گذاشته؟

ما در بخش عرضه نمودن اموال خویش جهت رفع تهدیدات احتمالی پلان قوی را ترتیب نمودیم، به این دلیل ویروس کرونا بالای فعالیت های تجارتی ما تاثیر منفی نخواهد کرد.

مشتریان ام تی ان و جوامع

آیا شبکه ام تی ان خواهد توانست کسانی را که در دوران قرنطین از خانه کار میکنند پشتیبانی کند؟

یقیناً، موثریت و توسعه شبکه ما یقینی است.

آیا ام تی ان برای کسانیکه در دوران قرنطین از خانه کار میکنند و از انترنت و دقایق موبایل خویش استفاده میکنند به نرخ کم انترنت و دقایق را عرضه خواهد کرد؟

ما میدانیم که مشsتریان با محدودیت های زیاد رو به رو گردیده به همین دلیل ما برای آنها راه های در ارتباط ماندن را نشان داده ایم.

آیا ام تی ان در بخش آموزش های آنلاین با پوهنتون ها و مکاتب همکاری خواهد کرد؟

ما در حال حاضر به ادارات تعلیمی و تحصیلی راه های آموزش های آنلاین را واضح ساخته ایم.


Related News