شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان “خون هدیه نمایید و زندگی را نجات دهید” کمپاین اهدای خون را موفقانه برگزار نمود

کمپاین اهدای خون در مقر دفتر مرکزی ام تی ان افغانستان واقع در شهر نو کابل افغانستان مورخ 2 ماه ثور سال 1398 مصادف به 22 اپریل سال 2019 میلادی برگزار گردید. هدف اصلی این کمپاین مساعدت با مریضان که نیاز مبرم به تزریق خون دارند و چشم انتظار را به طرف برادران و خواهران خویش جهت اهدای پر سخاوت خون در لحظات دشوار زنده گی خویش میکشند و نیز ترویج فرهنگ کمک و مساعدت در میان افراد جامعۀ که ما در آن زنده گی مینماییم، میباشد.

در حدود ۱۴۰ کارمندان از سطوح و بخشهای مختلف بشمول رئیس عمومی شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان در این کمپیان پر سخاوت اهدای خون بطور رضا کارانه اشتراک کردند که مدت ۶ ساعت را دربر گرفت. خون بدست آمده از طریق این کمپاین در حدود ۷۰۰۰۰ سی سی میباشد.

رئیس عمومی شرکت ام تی ان افغانستان آقای عباد رضا به منابست اهدای خون به حاضرین کمپاین و نماینده گان رسانه های چاپی و تصویری چنین گفت: اهداى خون یک تحفۀ بسیار با ارزش در زنده گی ما میباشد که ما برای افراد جامعۀ خویش اعطاء مینماییم، هیچ چیزی دیگر نمی تواند قیمت این تحفه را تعویض و جبیره کند به جز اجر و پاداش که ما از بارگاه خداوند متعال آرزو داریم. وی همچنین افزود علاوه بر اینکه ما فعالیت های تجارتی را در افغانستان به پیش میبریم، این را یک مسئولیت و رسالت اخلاقی خویش میدانیم تا به مردم غریب و نیازمند جامعۀ که ما در آن فعالیت داریم، کمک و همكارى كنيم. وی در اخیر حرف هاى خویش از همچو فعالیت های اجتماعی بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان و از همه کارمندان رضاکار شرکت ام تی ان که با احساس مسئولیت اخلاقی و دینی خویش که در اهدای خون برای یک هدف پاک و مقدس سهم گرفته بودند، ابراز قدردانی و تشكرى نمود.

رییس بانک خون مرکزی داکتر عنایت الله هاشمی از همچو فعالیت های شرکت ام تی ان اظهار امتنان نمود و گفت: برگزاری همچو کمپاین توسط ام تی ان، این امر را کاملاً ثابت و اشکار میسازد که این شرکت نه تنها فعالیت های تجارتی مخابراتی خویش را در افغانستان پیش میبرد بلکه بخاطر سعادت، رفاه و صحت مردم افغانستان خود را مسئول میداند، و من از طرف ادارۀ خود برای شما اطمينان ميدهم، خون که از طریق این کمپاین به دست امده است برای نجات زنده گی اشخاص واجد شرایط بطور رایگان استفاده خواهد شد.

رئیس خدمات مؤسسوی شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان آقای هدایت الله زاهد در این عرصه گفت: آز آنجاییکه شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان همیشه اولویت های مبرم جامعه را مدنظر میگیرد و نیازمندی های جامعه را تقسیم بندی میکند، این بار به سلسله فعالیت های اجتماعی و خیریه خویش به اهدای خون ترجیح داده است، زیرا تزریق خون برای مریضان عاجل که از امراض تلسمیا رنج میبرند خیلی ضرور تلقی میگردد. وی نیز اشخاص دیگر جامعه را که دارای صحت سالمتر هستند سوق و تشویق کرد تا آستین های خویش را برای اهدای خون بلند کنند تا ضرورت برادران و خواهران که در لحظات دشوار زنده گی سپری میکنند رفع سازند  وی همچنان افزود، شرکت ام تی ان همیشه بخاطر خدمت صادقانه به مردم که در شرایط دشوار زنده گی میکنند رسيدگى نموده، ایجاد زمینه تحصیلی برای ۶۰۰ متعلم واجد شرایط برای سال جاری، توزیع کمپل برای بیجا شده گان داخلی، کمک بسته های غذایی و غیر غذایی برای مهاجرین، کمک رو جایی، پوش دوشک و بالشت به شفاخانه های ولایتی در سر تا سر کشور، ایجاد مراکز ارتقای ظرفیت و کمپیوترلب برای جوانان، باز سازی مدارس،  توزیع قرطاسیه و دیگر لوازم درسی به شاگردان لیسه های عالی ولایت کابل و رنگ آمیزی صنوف و ایجاد کمپیوتر لب برای ایتام و متعلمین مکاتب تحت برنامه کمپاین ۲۱ روزه مواظبت یلو که هر سال در ۲۱ کشور جهان که شرکت ام تی ان در آن فعالیت های مخابراتی دارند، به راه انداخته میشود و نیز کمک و مساعدات دیگر در ساحات و نقاط مختلف در سراسر افغانستان مثال خوب و زنده میباشد.

این بار نخست نیست که همچو کمپاین ها بخاطر اهدای خون با همکاری بانک خون افغانستان از طرف شرکت ام تی ان برگزار میگردد. سال های قبل نیز این شرکت همچو کمپاین را راه اندازی کرده بود که در آن بیش از ۱۵۰ کارمند این شرکت بطور رضا کارانه بیش از ۸۰ هزار سی سی خون به بانک ملی خون اهدا کرده بودند.


Related News