پیام رییس عمومی ام تی ان گروپ درمورد ویروس کرونا

بدبختانه کووید 19 یا ویروس کرونا که در سرتاسر جهان پخش شده یک وبای جهانی است و برای همه ما یک پدیده جدید میباشد.

همۀ ما تلاش داریم که معلومات دست داشته خود را با جامعه جهانی شریک سازیم تا با حوصله مندی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تداوی مبتلایان کمک کنیم.

این یک زمان فوق العاده است، همه بالای ام تی ان منحیث یک شبکه بین المللی اعتماد دارد و باید کارهای فوق العاده را انجام دهد.

ویروس کرونا بالای تمام مردم و ملت های جهان تاثیر گذاشته است. ما میدانیم که این ویروس ساری است و آمار مرگ و میر آن نسبت به زوگام بیشتر است و بالای اشخاص سالمند به ویژه افرادیکه در سیستم هاضمه خویش دچار آسیب باشند بیشتر تاثیر دارد.

بدبختانه پیش بینی ها نشان میدهد که این ویروس به شمول مارکیت ما در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. ما باید برای مبارزه با ویروس کرونا آماده گی داشته باشیم. جهان به این نظر است که در حال حاضر برای مبارزه با ویروس کرونا بهترین راه این است که سطح مبتلا شدن مردم به این ویروس کاهش یابد که در نتیجه آن زنده گی مردم نجات خواهد یافت، برای ساخت واکسین وقت پیدا خواهد شد و فشار بر سکتور صحت نیز کم خواهد شد.

با توجه به این ستراتیژی ما می بینیم که در برابر شیوع ویروس کرونا در جهان تدابیر در نظر گرفته شده بطور مثال: تمرکز روی حفظ الصحه، وضع محدودیت ها بر سفر ها، بسته کردن مکاتب و پوهنتون ها، وضع محدودیت بالای اجتماع ها و تمرکز بالای کار از خانه مشمول آن است. همچنان در افریقا موارد ذیل نیز اعلان گردیده.

در این شرایط حساس و بحرانی عرضه نمودن خدمات کار دشوار است به این دلیل اولویت ما این است که ادامه کار شبکه، دسترسی به وسایل و بلند بردن ظرفیت ها را یقینی سازیم. ما باید این چراغ ارتباطات را به هر قیمت که باشد روشن نگهداریم.

اولویت نخست ما صحتمندی اعضای فامیل و دوستان شماست. ما متعهد استیم که از شما محافظت کنیم که به این ترتیب در بیرون از دفاتر ام تی ان سلامت دوستان و اعضای فامیل شما تامین گردد. بنا بر این ضرور است که از ستراتیژی بین المللی (منحنی را صاف کنید) استفاده کنیم.

بنا بر این ما به سطح گروپ تدابیر احتیاطی ذیل را عملی می کنیم:

تمرکز دوامدار روی حفظ الصحه و رعایت قرنطین

وضع محدودیت کامل بر سفر های بین المللی و کاهش سفر های داخلی در محدوده توان

فراهم سازی تسهیلات معلوم نمودن درجه حرارت بدن در تمام دفاتر خویش.

تمام روئسا مکلف اند که با توجه به شرایط موجود در ساحه تحت فعالیت خویش با کار از خانه تمرکز کنند و تسهیلات لازم را فراهم سازند.

ما جهت پاسخ دهی به هر گونه پرسش ها و نگرانی های شما در مورد ویروس کرونا ایمیل آدرس (covid19@mtn.com) را ایجاد نموده ایم – در آغاز با مدیر بخش خویش صحبت کنید.

در این شک نیست که ویروس کرونا جامعه ما را تهدید میکند. مگر در عین حال نشان دهندۀ توانایی کاری همکاران مان در خط اول میباشد.

سال 2020 سال پیشرفت، سرعت و همبستگی میباشد. با وجود این هم ویروس کرونا امسال را سخت متاثر خواهد کرد. حالا هم این برای سال های آینده ارزش های خوب میباشد بنا بر این باید با توجه به روحیه همبستگی ام تی ان گام های سرنوشت ساز را برداریم.

لطفاً با توجه به روحیۀ همبستگی ام تی ان برای مصئونیت خود، فامیل و دوستان خود تمام تلاش ها را به خرچ دهید.

اخبار تازه

اخبار تازه درباره ویروس کرونا

بدبختانه کووید 19 یا ویروس کرونا منحیث وبای جهانی برای همه ما یک پدیده جدید میباشد که همه کشور های جهان را فرا گرفته.

همه ما در این تلاش هستیم که تمام معلومات دست داشته خویش را با جامعه جهانی شریک سازیم تا بتوانیم با حوصله مندی در امر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تداوی مبتلایان آن کمک کنیم.

این یک وقت فوق العاده است، مردم بالای ام تی ان منحیث یک شبکه جهانی اعتبار دارد بناءً لازم است که در این مقطع زمانی کار های موثر را انجام دهد.

ویروس کرونا همه مردم و ملت های جهان را متأثر نموده.

ما جهت یقینی ساختن مصئونیت شرکای خویش تدابیر جدی احتیاطی را روی دست گرفتیم

متاسفانه پیش بینی ها نشان میدهد که این ویروس به شمول مارکیت ما در تمام جهان گسترش خواهد یافت، ما باید جهت مبارزه با این ویروس آمادگی داشته باشیم.

ما جهت یقینی ساختن مصئونیت مشتریان، کارمندان و جوامع ایکه ویروس کرونا در آن گسترش یافته تدابیر جدی احتیاطی را روی دست گرفته ایم. علاوه بر این ما بصورت دوامدار تلاش داریم که با شرکای خویش ارتباطات را بهتر سازیم تا همه شرکای ما آگاه شوند که ما با این وبا مبارزه میکنیم.

ارتباطات ام تی ان در مورد ویروس کرونا

پیام رییس عمومی ام تی ان گروپ


Related News