بسته ها

بسته های انترنت

مرور کلی:

ام تی ان می داند که در جهان برجسته و جدید دیجیتالی، انترنت نقش مهمی را در زندگی ما بازی می کند. به همین خاطر شما میتوانید از طریق بسته های پیش پرداخت انترنت ام تی ان، در هرجای که باشید با انترنت وصل شوید. بسته های  مورد نیاز خویش را انتخاب کنید و از بازدید از صفحات انترنتی، چت کردن، داونلود کردن و ایمیل لذت ببرید. ما بسته های انترنتی روزانه، هفته وار، ماهانه و بسته های شبانه را پیشکش میکنیم.

انترنت بیشتر، فواید بیشتر
بسته های انترنتی ام تی ان فقط برای شما
حالا شما میتوانید برای فعال سازی بسته های انترنت یکی ازگزینه های ذیل را انتخاب نمایید.
1-تجدید خودکار
2-یکبار فعال نمودن
برای غیرفعال نمودن بسته های انترنت #247* بعد 3 سپس کلید 8 را دایل نمایید.

بسته مقدار انترنت نرخ مدت اعتبار فعالسازی
یک ساعته 1200MB 15 افغانی 1 ساعت 61#*344*
دو ساعته 2400MB 30 افغانی 2 ساعت 62#*344*
سه ساعته 3600MB 45 افغانی 3 ساعت 63#*344*
روزانه 140MB 100MB 15 افغانی 24 ساعت 12#*344*
هفته وار  830MB 500MB
89 افغانی 7 روز 22#*344*
ماهانه 1GB 299 افغانی 110 افغانی 30 روز 30#*344*
2GB 399 افغانی 220 افغانی 30 روز 31#*344*
3GB 330 افغانی 30 روز 52#*344*
4GB 499 افغانی 440 افغانی 30 روز 32#*344*
5GB 499 افغانی 30 روز 53#*344*
10GB 650 افغانی 30 روز 33#*344*
15GB 899 افغانی 30 روز 34#*344*
20GB 1,099 افغانی 30 روز 37#*344*
30GB 1,499افغانی 30 روز 36#*344*
اجتماعی 50MB 5 افغانی 24 ساعت 511#*344*
170MB 150MB 18 افغانی 7 روز 512#*344*
475MB 460MB 50 افغانی 30 روز 513#*344*
بسته های شبانه 1GB 25 افغانی 1 شب 41#*344*
10GB 200 افغانی 30 شب 42#*344*

بسته های انترنت ام تی ان