• پرداخت معاشات کارمندان
  • توزیع کمک های بشری
  • ارسال/ دریافت پول در سراسر کشور
  • پرداخت مصارف اپراتیفی

برای ایجاد نمودن حساب مومو به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان ام تی ان مراجعه نمایید. برای معلومات بیشتر با شماره 777 به تماس شوید.
ایمیل: MoMo.Business@mtn.com

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store