پول الکترونیکی از حساب مومو فقط میتوانیم از طریق نمایندۀ باصلاحیت مومو یا در یکی از مراکز خدمات ام تی ان که در سرتاسر کشور موجود هست برداشت نماییم.

گیرندۀ راجستر شدۀ ام تی ان مومو باید کار های ذیل را انجام دهد:

  • به یکی از نماینده های مومو یا دوکان ام تی ان همراه با موبایل خویش مراجعه نمایید.
  • به نمایندۀ مومو بگویید که شما میخواهید از حساب موموی خویش پول نقد بردارید.
  • شمارۀ موبایل خویش را به نمایندۀ مومو بگویید.
  • نماینده معامله را آغاز و شما یک پیام اطلاعاتی در موبایل خویش دریافت خواهید کرد. پیام را بخوانید اگر مقدار پول درست باشد آنرا تایید کنید و پین کود تانرا وارد نمایید.
  • شما یک پیام دیگر دریافت خواهید کرد که نشان میدهد پول را موفقانه از حساب خویش بدست آوردید.
  • قبل از این که نمایندگی مومو یا دوکان را ترک نمایید مطمین شوید که شما معاملۀ خویش را در کتاب یادداشت نماینده ثبت نمودید.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store