با اسناد ذیل به یکی از نمایندگی های ام تی ان، نمایندۀ مومو مراجعه نمایید و خود را راجستر نمایید؛

۱. اصل و کاپی تذکره

۲. یک قطعه عکس به سایز پاسپورت

۳. فورم موافقت اشتراک کننده که از طرف نماینده ام تی ان و یا نماینده مومو به شما داده میشود با پذیرفتن خدمات همراه با شرایط و مقررات آن خانه پری و امضا نمایید.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store