در حساب موموی تان پول اضافه نموده و 50% فواید اضافی را با خریدن کریدت و فعالسازی بسته های انترنت برای خود و دیگران از طریق مومو بدست آورید.

  • ۲۲۲#* را دایل نمایید
  • کریدت و بسته ها را برگزینید
  • خریداری کریدت را برگزینید
  • برای خود یا دیگران را انتخاب نمایید
  • مقدار را وارد نمایید
  • پین کود را وارد نمایید
  • شما یک پیام تاییدی ازدیاد موفقانۀ کریدت ام تی ان را دریافت خواهید کرد

برای ایجاد نمودن حساب مومو به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان ام تی ان مراجعه نمایید و یا با شماره 779 به تماس شوید.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store