۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)

۳. گزینۀ ۵ تغیر زبان را انتخاب نمایید

۴. برای زبان پشتو ۱، برای زبان انگلیسی ۲ و برای زبان دری گزینۀ ۳ را انتخاب نمایید

۵. پین کود را وارد نمایید

شما یک پیام کتبی در موبایل خویش دریافت خواهید کرد که نشان میدهد زبان موفقانه تغیر یافت.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store