برای پرداخت بل برق خویش ضرور نیست در صف های طولانی منتظر بمانید. شما میتوانید بل برق خویش در کمتر از یک دقیقه از طریق مومو در هر زمان و هر مکان پرداخت نمایید.

  1. ۲۲۲#* را دایل نمایید
  2. تادیات را برگزینید
  3. موارد کاربردی را برگزینید
  4. د افغانستان برشنا شرکت را انتخاب نمایید
  5. پرداخت بل برق خود را برگزینید
  6. شماره بل را وارد نمایید
  7. پین کود را وارد نمایید

شما یک پیام تاییدی از پرداخت بل برق دریافت خواهید کرد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store