برای پرداخت بل برق خویش ضرور نیست در صف های طولانی منتظر بمانید. شما میتوانید بل برق خویش در کمتر از یک دقیقه از طریق مومو در هر زمان و هر مکان پرداخت نمایید.

  • ۲۲۲#* را دایل نمایید
  • تادیات را برگزینید
  • موارد کاربردی را برگزینید
  • د افغانستان برشنا شرکت را انتخاب نمایید
  • پرداخت بل برق خود را برگزینید
  • شماره بل را وارد نمایید
  • پین کود را وارد نمایید

شما یک پیام تاییدی از پرداخت بل برق دریافت خواهید کرد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن My MTN را دانلود نمایید

آخرین نسخه برنامه MyMTN برای iOS و Android در دسترس است.

Download from Apple App Store Download from Google Play store