۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)

۳. گزینۀ ۵ برای تغیر زبان انتخاب نمایید

۴. برای پشتو ۱، برای انگلیسی ۲ و برای دری ۳ را انتخاب نمایید

۵. پین کود را وارد نمایید

شما یک پیام را درباره تغییر زبان دریافت خواهید کرد.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store