– ارسال و دریافت پول

– خریداری کریدت و بسته ها

– پرداخت بل برق

– پرداخت فروشنده

– انتقال پول به بانک و انتقال از بانک

– ازدیاد پول نقد و برداشت پول نقد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store