فقط *888# را دایل نموده، و بعد کلید 4 را فشار دهید و نزدیکترین نماینده مومو را پیدا کنید.

اگر نماینده مومو را پیدا کرده نمی توانید، *888# را دایل نموده کلید 4 را فشار دهید تا نزدیکترین نماینده مومو را پیدا کنید و در حساب خویش پول اضافه نمایید، از حساب خویش پول نقد بردارید، خود را در مومو راجستر کنید و از سایر خدمات مومو لذت ببرید.

بر اساس مقررات اداره اترا ثبت نمودن سیمکارت حتمی میباشد.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store