• به یکی از نماینده های مومو یا دوکان ام تی ان همراه با موبایل خویش مراجعه نمایید
 • به نماینده بگویید که شما میخواهید در حساب موموی خویش پول اضافه نمایید
 • پول نقد را به نمایندۀ مومو تحویل دهید
 • به نماینده شمارۀ موبایل تانرا بگویید
 • نمایندۀ مومو همان مقدار پول الکترونیکی را به حساب شما می افزاید. شما یک پیام کتبی دریافت خواهید کرد که پول موفقانه به حساب شما افزوده شد.
 • قبل از این که نمایندگی مومو را ترک کنید مطمین شوید که معاملۀ خود را در کتابچۀ یادداشت نماینده ثبت نمودید.

برای ارسال پول به کاربر راجستر شدۀ مومو:

 • ۲۲۲#* را دایل نمایید
 • ارسال پول را برگزینید
 • شمارۀ موبایل شخصی را برگزینید که میخواهید به آن پول ارسال نمایید
 • شمارۀ موبایل را وارد نمایید
 • مقدار پول را وارد نمایید
 • مرجع را وارد نمایید
 • پین کود را وارد نمایید

شما و شخص گیرنده یک پیام کتبی با جزئیات معامله دریافت خواهید کرد.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store