برای نماینده شدن چند گام ساده وجود دارد

به نزدیکترین مرکز خدمات مشتریان ام تی ان مراجعه کنید

اسناد ذیل را به نماینده بدهید

  • تذکره
  • اصل جواز کاری
  • اسناد ثبت تجارت را بدهید
  • شرایط و مقررات را بپذیرید(توافقنامۀ نمایندۀ مومو را خانه پری کنید)
  • عکس به سایز پاسپورت

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store