!بسته های ماهانه را از طریق ام تی ان مومو فعال سازید و 100% فواید اضافی بدست آورید


نام بسته فواید اضافی مقدار مجموعی قیمت
1GB 1GB 2GB 110 افغانی
5GB 5GB 10GB 499 افغانی
8GB 8GB 16GB 725 افغانی
475MB 475MB 950MB 50 افغانی
1100 دقیقه 1100 دقیقه 2200 دقیقه 200 افغانی
.شما میتوانید این بسته ها را از طریق #222* و یا اپلیکیشن ام تی ان مومو فعال سازید
* .فواید اضافی برای 14 روز قابل اعتبار میباشد
با شما در همه جا

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store