حد معامله، 20 معامله در یک روزتعرفهحد اکثرحد اقل
دو معامله رایگان و 18 معامله دیگر 0.2% هزینه خواهد داشترایگان501
دو معامله رایگان و 18 معامله دیگر 0.2% هزینه خواهد داشترایگان10051
20 معامله در یک روز0.2%250101
20 معامله در یک روز0.2%500251
20 معامله در یک روز0.2%1,000501
20 معامله در یک روز0.2%5,0001,001
20 معامله در یک روز0.2%10,0005,001
20 معامله در یک روز0.2%25,00010,001
20 معامله در یک روز0.2%50,00025,001

برای فعال سازی حساب مومو *222# را دایل نمایید و برای معلومات بیشتر با 779 تماس بگیرید

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store