خدمات

برندگان جوایز نقدی پروسه ثبت و راجستر نمودن سیمکارت ام تی ان

اگر شما نیز تا هنوز سیمکارت خویش را راجستر ننموده اید، همین حالا همراه با تذکرۀ اصلی خویش به نزدیکترین نمایندگی ام تی ان مراجعه نمایید، سیمکارت تان را راجستر نموده و به قید قرعه برندۀ جوایز نقدی 50,000، 10,000 و یا 5,000 افغانی شوید.