۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان با دارالایتام اسرا یک کتابخانه مجهز مساعدت کرد

ام تی ان افغانستان با دارالایتام اسرا یک کتابخانه مجهز مساعدت کرد

ام تی ان افغانستان از طریق کمپاین 21 روزه مواظبت یلوی خویش با دارالایتام اسرا که در احمد شاه بابا مینه موقعیت دارد یک کتابخانه مجهز مساعدت نمود. در این کتابخانه کتابهای مختلف در مورد موضوعات مختلف وجود دارد که از طرف ام تی ان در بازار خریداری گردیده و یا از طرف کارمندان ام تی ان اهدا گردیده. این کتابخانه برعلاوه کتابها به کمپیوتر ها، میز، چوکی، و وسایل وای فای برای وصل انترنت مجهز گردیده تا شاگردان از آموزش های آنلاین مستفید شوند و با جهان وصل شوند.

این ابتکار در مرحله اخیر کمپاین 21 روزه روی دست گرفته شده بود. در جریان این کمپاین برای معلمین ورکشاپ آموزش کمپیوتر راه اندازی شده بود، ساخت کمپیوترلب های مجهز برای مکاتب نسوان بی بی مهرو، شهرک خراسان و سید نور محمد شاه مینه، کمک قرطاسیه و خیمه با مکتب پوهاند عبدالحی حبیبی، کمک فرنیچر با مکتب الفتح، راه اندازی تریننگ برای پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار، اهدای وسایل رایگان برای استفاده از انترنت، سخت افزار، سی دی به پوهنځی مذکور و اهدای کتابخانه مجهز به دارالایتام اسرا شامل کمپاین 21 روزه مواظبت یلو میباشد.

محترم هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی ام تی ان افغانستان در مراسم افتتاح کمپاین گفت: “مسوولین ام تی ان افغانستان نقش مکاتب و آموزش را در پیشرفت و آرامی جامعه درک میکند به همین دلیل به پروژه های تعلیمی اولویت داده” همچنان وی اضافه نمود: “ما تعهد میکنیم که امکانات دست داشته خویش را از حمایت ادارات تعلیمی دریغ نخواهد کرد تا برای شاگردان و پروسه تعلیمی مفید واقع شود” وی همچنان اضافه نمود، طوریکه شما میدانید مهیا نمودن تمام کتب مورد ضرورت یک کار دشوار است به همین دلیل ما کتابخانه الکترونیکی را نیز در اختیار مکاتب قرار داده ایم و امیدوار هستیم که این کتابخانه ها در بلند بردن سطح عملی شاگردان و معلمین موثر واقع گردد.

عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل گفت: “خرسند هستم که در چنین جلسات اشتراک میکنم که در آن روی تعلیم و پیشرفت اطفال تمرکز میشود، همانگونه که شما میدانید سرمایه گذاری روی تعلیم و اطفال نقش اساسی در پیشرفت جامعه دارد. در دهه های گذشته دولت افغانستان در هماهنگی با جامعه جهانی در بخش تعلیم به خصوص در بهبود کیفیت تعلیم پیشرفت های قابل توجه داشته است، بطور مثال: “اهدای خیمه ها به مکاتب، تدویر ورکشاپ ها به مکاتب و مجهز ساختن مکاتب به وسایل عصری شامل آن میشود اما باید گفت که ادارات خصوصی نیز باید در هماهنگی با دولت افغانستان در راستای پیشرفت و ترقی سکتور تعلیمی سهم گیرند. من از این اقدام ام تی ان سپاسگذارم و از سایر ادارات نیز تقاضا دارم تا جهت پیشرفت نسل جوان ما راه ام تی ان را تعقیب نمایند.”

داکتر ابراهیم شینواری معین وزارت معارف در این مورد گفت: “برای من جای بسا افتخار است که در پروگرام هایی اشتراک میکنم که به هدف کمک با اطفال معصوم دایر میگردد. با توجه به حالات فعلی اطفال مستحق ترین قشر جامعه برای دریافت چنین کمک ها میباشد و من باور دارم که این کمک ها در پیشرفت آنها نقش کلیدی خواهد داشت.”

این کمپاین هر سال در 21 کشوریکه ام تی ان در آن خدمات مخابراتی عرضه میکند راه اندازی میگردد. در این کمپاین ام تی ان و رضاکاران آن برای شاگردان و معلمان مکاتب کورس های کوتاه مدت رایگان تدویر می نماید، بازسازی و رنگ آمیزی مساجد، مکاتب و پوهنتون ها و فراهم سازی مواد درسی رایگان برای شاگردان و فراهم سازی محیط سالم آموزشی نیز بخشی از این کمپاین میباشد.

در کنار سکتور تعلیمی ام تی ان در کمپاین متذکره در دیگر بخش ها نیز کمک میکند؛ بطور مثال اهدای خون به بیماران، توزیع کمپل، فراهم سازی سرپناه برای بیجا شده گان داخلی و با آسیب دیده گان زلزله کمک های نغدی و صحی رایگان.

همچنان لعل پاچا آزمون مشاور رییس جمهور در امور فرهنگی و نویسنده مشهور استاد نجیب منلی نیز از مسوولین ام تی ان افغانستان و دارالایتام اسرا با ابراز تشکری گفت که این اقدام برای هموطنان ما یک گام موثر میباشد.

Related Spotlights